Partner serwisu
Tylko u nas
22 listopada 2019

Wiek dbałości o wodę. Rozmowa ze Stanisławem Kruszem, Prezesem Zarządu Katowickich Wodociągów S.A.

Kategoria: Artykuły z czasopisma

  • A jakie są według pana najważniejsze wyzwania dla branży wod-kan na najbliższą przyszłość?

W obliczu zachodzących zmian klimatycznych czy społecznych – z pewnością propagowanie postaw proekologicznych: dbanie o zasoby wodne i zachęcanie do picia wody z kranu, a przez to ograniczenie produkcji śmieci w postaci plastikowych butelek. W Katowicach w tym roku wystartowała kampania pod hasłem „Kranówka katowicka – Szluknij sie z kokotka!”. Również od wielu lat, wykorzystując naszą ścieżkę edukacyjną na terenie oczyszczalni Gigablok, kształtujemy postawy proekologiczne dotyczące dbania o zasoby wodne.

  • Czy w skłonieniu ludzi do większego szacunku do wody i jej oszczędzania mogłaby pomóc wyższa cena za wodę? Czy nie jest ona za niska w Polsce?

Woda w różnych częściach Polski ma różną cenę – w Katowicach np. nie jest za tania. Jedni więc będą mówić, że woda jest za droga, drudzy będą twierdzić, że powinna być za darmo, jako niezbędna do życia. Cena musi być zatem taka, by umożliwić racjonalne gospodarowanie wodą. By modernizować, budować, musimy mieć na to pieniądze.

Część obszarów w Polsce ulega pustynnieniu – już są miejsca, gdzie ewidentnie brakuje wody, szczególnie widać to w woj. łódzkim. Katowickie Wodociągi pobierają wodę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, które zapewnia nas, że nawet gdyby na Śląsku pół roku nie padał deszcz, nie przerwą dostaw wody. Zatem nie obawiamy się, że może nam zabraknąć wody (z przyczyn naturalnych – red.), a raczej boimy się, że z powodu działań terrorystycznych, zatrucia wody, może jej braknąć w naszych kranach.

Dzisiaj wszelkie działania związane z funduszami europejskimi będą jednak związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, będą dotyczyły m.in. zagospodarowania wód deszczowych i budowy zbiorników retencyjnych, by woda została tam, gdzie spadnie i aby wykorzystać ją do różnych celów.

  • Wspomniał pan, że pobieracie wodę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Czy ścisła współpraca, a może nawet konsolidacja, jest przyszłością polskiej branży wod-kan?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, wszystko zależy od warunków, w jakich funkcjonują firmy wod-kan. Jak wspomniałem, Katowickie Wodociągi nie posiadają własnych ujęć wody – kupujemy ją od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. W Katowicach istnieje też spółka pod nazwą Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., powołana w celu realizacji inwestycji w obszarze wod-kan ze środków unijnych. Obie firmy są naszymi ważnymi partnerami i dobra współpraca z nimi jest bardzo istotna.

W układzie miast, które bezpośrednio ze sobą sąsiadują, z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnione jest budowanie oczyszczalni ścieków zgodnie ze zlewniami, a nie dla każdego miasta osobno. Większe obiekty, przy odpowiednim dociążeniu, są też ekonomiczniejsze, a to pozwala utrzymać na rozsądnym poziomie cenę jednostkową oczyszczania ścieków.

  • Jak zmiany prawne wpływają na waszą działalność? Przykładowo wydłużenie okresu taryfowania na planowanie inwestycji czy ustawa o cyberbezpieczeństwie?

Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które zostały wprowadzone w 2018 r., całkowicie przemodelowały sposób taryfowania cen wody. Ustawodawca, między innymi, wydłużył okres taryfowania do trzech lat. Konsekwencją tego jest wydłużenie okresu planowania inwestycji do realizacji do co najmniej czterech lat. W sytuacji dynamicznie zmieniających się cen towarów i usług wzrosło więc ryzyko związane ze złym oszacowaniem kosztów przyszłych inwestycji.

  • Dłuższy okres planistyczny zwiększa również ryzyko wystąpienia awarii na sieciach przyjętych do realizacji w przyszłości.

Tak, trudno bowiem określić, które z sieci wymagających prac modernizacyjnych z uwagi na zły stan techniczny będą w stanie wytrzymać kolejne trzy lata, a które muszą podlegać natychmiastowym naprawom.

Wprowadzone w zeszłym roku zmiany legislacyjne uprawniają ponadto organ regulacyjny do dokonania oceny wniosku taryfowego nie tylko pod kątem jego zgodności z obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawem wodnym, lecz również do przeanalizowania zmiany warunków ekonomicznych wykonywanej przez przedsiębiorstwo wod-kan działalności gospodarczej. Organ sprawdza między innymi marżę zysku oraz weryfikuje przyjęte koszty pod kątem celowości ich podnoszenia. Z jednej strony rozwiązanie to chroni odbiorców przed nieuzasadnionymi podwyżkami, z drugiej jednak rodzi ryzyko dokonania przez organ błędnej oceny otoczenia rynkowego danego przedsiębiorstwa.

  • A jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo?

Na dzisiaj nie podlegamy pod ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jednakże będąc świadomym zagrożeń, wprowadziliśmy w naszej spółce politykę zarządzania kryzysowego i między innymi instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub ataku cybernetycznego związanego z infrastrukturą teleinformatyczną. Instrukcja ta określa nie tylko sposób postępowania pracowników w przypadku wykorzystania komputerów, internetu lub systemów informatycznych w celu przeprowadzania ataków, ale także opisuje, jakie należy podjąć działania w przypadku wystąpienia ataków hakerskich oraz wprowadzenia stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewątpliwą zmianą, która istotnie wpłynęła na naszą pracę, jest obowiązujące od maja ub. roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Ochrony Danych Osobowych (RODO). Z jednej strony wymusza na nas wprowadzenie mechanizmów pozwalających jak najlepiej zabezpieczyć posiadane przez nas dane osobowe naszych klientów, kontrahentów oraz pracowników, z drugiej – daje szansę optymalizacji działania firmy. Pozwala rzetelnie ocenić, jakie zasoby, gdzie i w jakim celu są w firmie gromadzone. Wymaga to dużej pracy i zaangażowania pracowników oraz zwiększonych nakładów finansowych, jednakże znacznie wpływa na podnoszenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Rozmowa została również opublikowana w nr 3/2019 magazynu Kierunek WODKAN.

fot. Fot.: Katowickie Wodociągi S.A.
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ