Partner serwisu
02 maja 2023

Sieć to żywy organizm. Rozmowa z Marcin Łukaszewicz, dyrektorem Pionu Sieci w Wodociągach Miasta Krakowa

Kategoria: Aktualności

– Wodociągi Miasta Krakowa zarządzają ponad 4 tys. km sieci, więc każdy dzień jest inny, nie ma czasu na rutynę i spokój (…). Sieć to żywy organizm, wymagający stałej opieki i nadzoru, zwłaszcza że co roku wydłuża nam się ona o około 50 km – mówi Marcin Łukaszewicz, Dyrektor Infrastruktury Sieciowej Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

Sieć to żywy organizm. Rozmowa z Marcin Łukaszewicz, dyrektorem Pionu Sieci w Wodociągach Miasta Krakowa

Aneta Skalik: Jak wygląda dzień powszedni dyrektora infrastruktury sieciowej w Krakowskich Wodociągach?
Marcin Łukaszewicz: Czegoś takiego jak „dzień powszedni” w moim obszarze nie ma. Owszem, wszystko zaczyna się od kawy i sprawdzenia, co działo się ostatniej doby, ale na tym koniec rytuałów. Wodociągi Miasta Krakowa zarządzają ponad 4 tys. km sieci, więc każdy dzień jest inny, nie ma czasu na rutynę i spokój.

W branży słynne są modele hydrauliczne stosowane w Wodociągach Miasta Krakowa. Jakich narzędzi używacie do monitorowania sieci? Na jakie rozwiązania stawiacie?
Poza wspomnianymi modelami hydraulicznymi, do monitorowania i zarządzania siecią wykorzystujemy systemy SCAD-a oraz – jak większość wodociągów – mocno rozwinięte systemy GIS-owskie. Mamy systemy bilingowe, ERP-a i dodatkowo narzędzia do pracy w terenie, takie jak inspekcja telewizyjna w przypadku kanalizacji i diagnostyka dla sieci wodociągowej, która od niedawna prowadzi również przeglądy nowo wybudowanej sieci wodociągowej za pomocą kamery TV.
Trzeba pamiętać, że skalibrowanie modelu hydraulicznego wcale nas nie zwalnia z obowiązku jego ciągłego doskonalenia oraz kalibracji. Sieć to żywy organizm, wymagający stałej opieki i nadzoru, zwłaszcza że co roku wydłuża nam się ona o około 50 km. Nieustannie musimy więc sprawdzać, czy parametry są zbieżne z tym, co pokazuje oprogramowanie.
Dodatkowo, na 120 km sieci mamy zamontowane ponad 500 sztuk loggerów akustycznych, wspomagających proces wykrywania awarii. Urządzenia te słuchają się nawzajem, a  kiedy wykrywają szumy, korelują ze sobą intensywność sygnału i wskazują miejsce, w którym wystąpiła awaria. Wszystko to pomaga nam między innymi ograniczać straty wody na sieci.

Jeśli jesteśmy już przy temacie strat – jak wygląda ten problem na krakowskiej sieci?
Jest to temat dość ciężki i kontrowersyjny z uwagi na wskaźniki, jakimi się posługujemy przy określaniu strat. Przedsiębiorstwa chwalą się wynikami na poziomie 4, 10 czy 15%, natomiast moim zdaniem w przypadku dużych wodociągów nie jest to miarodajne określenie, bo nie uwzględnia wszystkich parametrów pracy sieci, jak wiek, ciśnienie, długość przyłączy oraz zależności pomiędzy tymi czynnikami. Bardziej odpowiedni jest wskaźnik ILI (Infrastructure leakage index), jednak do jego określenia potrzebne jest dedykowane oprogramowanie. Nie da się go wyliczyć ręcznie przy tak skomplikowanym układzie sieci wodociągowej, jaki ma Kraków.
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184, państwa członkowskiego UE przeprowadzą szacowanie i ocenę strat wody przy pomocy wskaźnika ILI bądź w innym, równoważnym wskaźniku. Bardzo trudno jest bowiem porównać straty wody wyrażone  jedynie w procentach.

Korzystacie już z omawianych systemów, czy na razie je testujecie?
Dwa lata temu wdrożyliśmy narzędzie SmartFlow, które służy do monitorowania strat sieci wodociągowej, natomiast wciąż jest ono na etapie dopasowywania do naszych sieci tak, by wszystko działało prawidłowo.

Jaki inne inwestycje w obszarze sieci realizowaliście ostatnio?
Wodociągi Miasta Krakowa zakończyły dużą inwestycję – etap VI projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”, realizowany w latach 2017 – 2023. Wartość VI etapu wynosiła 75,5 mln zł, z czego nasz wkład to prawie 36,3 mln zł. Muszę podkreślić, że wartość całego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” wyniosła łącznie ponad miliard złotych. Etap VI składał się z 16 kontraktów, obejmował zadania z zakresu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków Kujawy, budowy sieci kanalizacyjnej w kilku dzielnicach Krakowa, a także budowę rurociągu tłocznego o blisko dwukilometrowej długości i średnicy DN 300. Realizacja tego kontraktu umożliwiła wyłączenie z eksploatacji  lokalnej oczyszczalni ścieków obsługującej jedno z większych krakowskich osiedli i przerzut ścieków do systemu centralnego i dalej, do oczyszczalni ścieków Płaszów.
Bardzo istotnymi realizacjami z punktu widzenia zarządzającego, było wykonanie sześciu zadań związanych z odtwarzaniem majątku, czyli remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach etapu VI wyremontowane zostały dwa główne kolektory ogólnospławne Krakowa, doprowadzające ścieki do oczyszczalni Kujawy. To dopełnienie prowadzonej w etapach poprzednich bezwykopowej renowacji krakowskich kolektorów ogólnospławnych. W przypadku sieci wodociągowej przeprowadziliśmy remonty magistral wodociągowych w zakresach średnic DN 500, 600 i 800. Rurociągi DN 500 metodą ciasnopasowaną, natomiast rurociągi DN 600 i DN 800 metodą CIPP.

Zapamiętał pan jakiś moment z tej inwestycji?
Mieliśmy ciekawe, logistycznie skomplikowane  przedsięwzięcie – wspomnianą powyżej renowację kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy (to druga pod względem wielkości oczyszczalnia ścieków w Krakowie). Projekt ten wymagał między innymi przepompowania ponad 5,5 tys. m3 ścieków na godzinę. Odnawiany kolektor miał nietypowy kształt jak na Kraków - prostokąt o wymiarach 3 metry na 2,20. Ten przekrój wymagał stemplowania każdego modułu i każdego połączenia pomiędzy modułami oraz bardzo rygorystycznego podejścia do iniektowania przestrzeni pomiędzy ułożonymi modułami, a kanałem pierwotnym.
Poza tym zadaniem nie było niespodzianek – przede wszystkim dlatego, że był to już  VI etap programu, a  sporo doświadczenia zebraliśmy przy poprzednich.  Najważniejsze jest  dobre przygotowanie dokumentacji przetargowej dzięki czemu można uniknąć problemów i nie ma niedomówień między wykonawcą, a zamawiającym.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ