Partner serwisu
Tylko u nas
17 listopada 2021

Jakie przedsiębiorstwo wod-kan budować, patrząc w przyszłość?

Kategoria: XXIV Kongres WOD-KAN-EKO

Wyzwania, przed jakimi stoi branża wod-kan, ale i konkretne rozwiązania pomagające odpowiedzieć na wybrane problemy, omawiano w czasie Sesji Wprowadzającej, która rozpoczęła XXIV Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO w Łodzi.

Jakie przedsiębiorstwo wod-kan budować, patrząc w przyszłość?

Rozwój branży wodociągowej


Sesję zainaugurował referat Beaty Wiśniewskiej, prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., która wygłosiła prelekcję „Ścieżka rozwoju branży wodociągowej na miarę współczesnych i przyszłych problemów”.

Prelegentka wymieniła najważniejsze aspekty wpływające na spółki wod-kan. Wśród nich są: wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nowy rynek pracowników, proces taryfikacji, zmniejszający się strumień środków pomocowych UE czy adaptacja do zmian klimatu.

Beata Wiśniewska zaznaczyła kierunki rozwoju w spółkach wodociągowych. To Inwestycje w badania, rozwój oraz innowacje techniczne i technologiczne, budowanie nowoczesnych modeli zarządzania w celu optymalizacji procesów wewnętrznych, interdyscyplinarne rozwiązania w dążeniu do niezależności energetycznej, wielowymiarowa efektywność (ekonomiczna, środowiskowa i społeczna).

W dalszej części referatu B. Wiśniewska skupiła się na ścieżce rozwoju Wodociągów Białostockich, przedstawiając wybrane rozwiązania.

– Wodociągi Białostockie to firma innowacyjna, spełniamy tu kilka kluczowych czynników. Posiadamy długookresową strategię rozwoju, uwzględniającą innowacyjność we wszystkich sferach działania firmy. Mamy dostęp do nowoczesnej bazy B+R, zdolności adaptacyjne, otwartość na zmiany, wykonane rozpoznanie rynkowe czy dostęp do kapitału inwestycyjnego – wymieniała prezes Wiśniewska.

Prelegentka omówiła także zintegrowany system zarządzania wdrożony w białostockiej spółce oraz przeprowadzone tam inwestycje, z unijnym wsparciem, w tym „Optymalizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” oraz „Budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”.

 

Jak sprawniej zarządzać przedsiębiorstwem WOD-KAN?

O tym, jak sprawniej zarządzać przedsiębiorstwem WOD-KAN poprzez analitykę biznesową i wsparcie procesu kalkulacji taryf w ZSI UNISOFT mówił Wojciech Stefaniak z firmy UNISOFT Sp. z o.o. Wymienił motywy zmiany systemu informatycznego oraz korzyści z wdrożenia systemu zintegrowanego. Pomocny jest on m.in. przy przygotowaniu wniosku taryfowego.

– Dostarczamy moduł kalkulacji taryf, który pracuje wg 5 założeń. To jednokrotne wdrożenie modelu. Następuje naliczenie danych, a potem opracowanie taryfy. W wyniku kalkulacji powstaje komplet danych wynikowych i jeśli jest potrzeba zrobienia nowej kalkulacji, to w oparciu o dane następuje stworzenie nowej wersji – wyjaśniał prelegent.

Wojciech Stefaniak przybliżył także analitykę biznesową w ZSI UNISOFT, a w podsumowaniu podał podstawowe zalety i korzyści z wdrożenia ZSI UNISOFT. To przede wszystkim: likwidacja wysp informacyjnych, przyspieszenie procesu decyzyjnego, swobodny przepływ danych, spójność, integralność, dostępność, współpraca na poziomie systemu informatycznego, bezpieczeństwo, zarządzanie wiedzą, możliwość rozwoju oraz niższe koszty.

 

Nowoczesne systemy z żeliwa sferoidalnego

Tomasz Fusek, dyrektor zarządzający w Saint-Gobain PAM (firma pełni rolę Partnera Platynowego kongresu), omówił nowoczesne systemy z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowych.

 

– Dlaczego wybierają nas inwestorzy? Gdyż jesteśmy firmą innowacyjną. Nawet w zwykłej rurze można bowiem coś wymyślić, ulepszyć, poprawić – przekonywał prelegent, podkreślając także trwałość i wszechstronność oferowanych przez firmę rozwiązań.


T. Fusek wspomniał o innowacyjnych powłokach antykorozyjnych stosowanych na rurach (powłoka Biozinalium), mówił też o mniejszej grubości ścianek rur SG PAM. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje mniejsze straty ciśnienia – o ponad 50%, oszczędność energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pomp czy oszczędność materiału o 50%, przy zachowaniu rozmiaru rury.

Efektywne zarządzanie siecią kanalizacyjną w oparciu o dane


O efektywnym zarządzaniu siecią kanalizacyjną w oparciu o dane mówił Jan Bernert z Grundfos Pompy Sp. z o.o. Przedstawił platformę analityczną dla spółek wod-kan, opartą na chmurze. To system bazujący na subskrypcji, który może identyfikować np. zwiększone opory na rurociągu tłocznym czy wzrost energochłonności i zmniejszoną wydajność określonej pompy.

– Wszystko po to, by przekształcić dane we wnioski i umożliwić bardziej efektywne zarządzanie siecią – zaznaczył J. Bernert.

W podsumowaniu prelegent wymienił zalety rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS Cloud for Wastewater Natworks.

– To modułowa platforma w formie subskrybcji, pozwala na bardziej świadome zarządzanie transportem ścieków, identyfikację źródeł problemów, wcześniejsze zapobieganie awariom, efektywne planowanie modernizacji oraz wydajne zarządzanie obsługą techniczną.

System inteligentnej nawigacji w dokumentacji technicznej


Małgorzata Pozimska z S&T Services Polska Sp. z o.o., wspólnie z Joanną Zdrzałką z OpenText, mówiły o systemach inteligentnej nawigacji w dokumentacji technicznej.

M. Pozimska przypomniała najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzą się dziś działy utrzymania w branży wod-kan. To:

- Poświęcanie dużej ilości czasu na analizę dokumentacji technicznej.

- Konieczność szybkiego odszukania wszelkiej dokumentacji powiązanej z danym komponentem na schemacie technologicznym instalacji/ oprzyrządowania i orurowania (P&ID) – szczególnie istotne w momencie awarii.

- Złożona infrastruktura wymagająca utrzymania.

- Informacje o infrastrukturze technicznej znajdują się w wielu systemach oraz bazach danych, często wciąż w formie papierowej.

- Krytyczność zadań mająca bezpośredni wpływ na efektywność i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę środowiska.

Joanna Zdrzałka przybliżyła z kolei dotychczasowe doświadczenia OpenText w rozwiązywaniu powyższych problemów.

– Innowacyjne rozwiązanie OpenText uwzględnia już poczynione inwestycje – pozwala z nich skorzystać w większym stopniu. Jest szybkie do implementacji, cechuje je wysoki poziom automatyzacji, wbudowana inteligencja oraz podział na etapy wdrożenia i późniejszej rozbudowy o inne aspekty i dodatkowe obszary – podkreślała.

Bezpieczne odczyty w dobie pandemii


– Widzimy, że rozwiązania, jakie wdrożyła nasza firma kilka lat temu, bardzo dobrze wpisują się w dzisiejsze potrzeby – rozpoczął wykład Przemysław Sztuczka z DIEHL Metering Sp. z o.o. Prelegent przybliżył profil działalności firmy, która m.in. wyprodukowała już ponad 2 mln liczników w polskim zakładzie w Bażanowicach. Podczas filmu, zaprezentowanego w ramach wykładu, podkreślono m.in. problem niedoboru wody na świecie i inteligentne systemy pomiarowe proponowane przez firmę, pozwalające m.in. na redukcję strat wody. –Podstawowym odczytem jest dziś odczyt mobilny, objazdowy. Nasi klienci są w stanie średnio odczytywać 2 tys. liczników dziennie. W dobie pandemii zmniejsza to niebezpieczeństwo dla odczytujących. Odczyty następują bez zakłóceń – podkreślał referent.

Jak pobierać opłaty za deszczówkę?

„Orzecznicza niekonsekwencja, czyli jak pobierać opłaty za deszczówkę?” – to tytuł referatu zamykającego sesję, który wygłosił Jędrzej Bujny. – Cieszę się, że spotykamy się „w realu”, ale równocześnie mam poczucie, że temat mój to nie są dobre wiadomości. Sądy w ciągu kilkunastu miesięcy spowodowały bowiem, że rozmowa o deszczówce stała się jeszcze trudniejsza – podkreślił mecenas Bujny. – Mamy sytuację niejednoznaczną, niekonsekwentną i trudną – dodał.

Referent przypomniał, że wody opadowe i roztopowe przestały być traktowane jako ścieki – podał przykłady z kilku samorządów, podejmujących uchwały w spr. ustalania ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.

– Ale w tym roku pojawiły się dwa orzeczenia sądów administracyjnych (Opole i Gdańsk). Tam, dość lakonicznie stwierdzono, że artykuł 4 nie jest podstawą do wprowadzenia opłat – informował.

J.Bujny zaznaczył, że kilkadziesiąt miast w Polsce znalazło się więc w „kropce”. Możliwy jest więc wg prelegenta scenariusz, że do ww. uchwał kierowane będą skargi.

***

XXIV Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO odbywa się w dniach 16-18 listopada w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o. Rolę Honorowego Gospodarza pełni ŁSI Sp. z o.o. oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ