Partner serwisu
Gorący temat
18 listopada 2020

Co działo się podczas XXIII Kongresu WOD-KAN-EKO?

Kategoria: XXIII Kongres WOD-KAN-EKO, 17-18 listopada 2020, ONLINE

Kolejna edycja Kongresu WOD-KAN-EKO za nami. Tegoroczna konferencja była wydarzeniem zgoła innym niż poprzednie eventy. Wydarzenie tradycyjnie organizowane co roku w Łodzi, tym razem musiało odbyć się w sieci.

Co działo się podczas XXIII Kongresu WOD-KAN-EKO?

2 debaty, 4 sesje tematyczne, 16 referatów, 28 prelegentów i łącznie prawie 600 uczestników - tak w liczbach przedstawia się XXIII Kongres WOD-KAN-EKO online.

Relacja z pierwszego dnia konferencji dostępna tutaj.

Nowoczesna branża

Panel III pn. „Wod-Kan nowoczesny” składał się z czterech referatów. Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Myjakowski z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, który przedstawił prezentację dotyczącą wykorzystania zaawansowanego systemu sterowania w procesie napowietrzania komór osadu czynnego.

Jak poinformował prelegent, modernizacja systemu napowietrzania komór oczyszczalnia biologicznego w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi przeprowadzona została w 2017 roku.

- Wdrożono platformę sterującą CREApro, stworzoną i zaimplementowaną przez hiszpańską firmę CREATECH 360. Napowietrzanie według stałych zadanych nastaw pracy urządzeń zostało zastąpione systemem dynamicznym, determinowanym warunkami panującymi w poszczególnych liniach części biologicznej i określonymi parametrami brzegowymi. System pracuje w oparciu o sygnały przesyłane z czujników: stężenia tlenu rozpuszczonego, stężenia azotu azotowego, stężenia azotu amonowego i ilości ścieków dopływających do bioreaktorów – mówił Andrzej Myjakowski.

O tym, jak optymalnie zarządzać zleceniami w terenie opowiedział Bartłomiej Szymaniak z firmy IFS INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. W trakcie referatu odpowiedział na pytania, z jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć, jak wygląda obsługa samego procesu, a także co z aspektami raportowania zleceń w terenie? Uczestnicy mogli także poznać referencje klientów IFS Sp. z o.o.

Następnie Jolanta Kucharska reprezentująca Kamstrup Sp. z o.o. wygłosiła referat pn. „Innowacyjny system akustycznego wykrywania wycieków w sieciach wodociągowych z zastosowaniem nowej generacji wodomierzy flow IQ2200 firmy Kamstrup”. Oprócz ogólnej prezentacji innowacyjnego wodomierza ultradźwiękowego, prelegentka opowiedziała także o zakresie produkcji tego urządzenia, jego parametrach technicznych, cechach funkcjonalnych i nowych możliwościach oraz korzyściach dla eksploatatora.

Na zakończenie panelu głos zabrał Mariusz Nawrocki z Przedsiębiorstwa Badawczo Wdrożeniowego HYDRO-POMP Sp. z o.o., który skupił się na analizie wybranych elementów instalacji wodociągowych w aspekcie ich awaryjności.

O bezpieczeństwie słów kilka

IV i ostatni już panel poświęcony był bezpieczeństwie w branży wod-kan. Jak radzić sobie z ekstremalnymi zmianami klimatycznymi? Na to pytanie odpowiedział Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który w swojej prezentacji opowiedział o suszy i nawalnych deszczach w terenach zurbanizowanych.

- Zmieniający się klimat zmusza nas do tego, aby przy planowaniu miast pamiętać o odporności na ekstremalne warunki atmosferyczne. Ponieważ większość zasobów wody w Polsce pochodzi z opadów i cechuje je duża zmienność sezonowa oraz nierównomierność rozmieszczenia, trzeba racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi – zauważył Krzysztof Witkowski.

O stabilności parametrów jakościowych wody jako wyzwaniu dla zarządzających systemami jej dystrybucji mówił Tomasz Herczyk z PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. Następnie Aleksandra Przybycień z firmy Uponor Infra Sp. z o.o. przybliżyła uczestnikom konferencji temat monitorowania jakości wody i wycieków w sieciach wodociągowych na przykładzie Skandynawii.

A jak o bezpieczeństwo wody i jej wysoką jakość dba Tarnobrzeg? Na to pytanie w referacie pn. „Najwyższa jakość wody – procesy modernizacyjne technologii uzdatniania wody wodociągowej dla miasta Tarnobrzega” odpowiedział Antoni Sikoń.

- Tarnobrzeskie Wodociągi na przestrzeni lat 2004-2020 skutecznie modernizują procesy technologiczne uzdatniania wody. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej pozwala w kolejnych perspektywach finansowych pozyskiwać bezzwrotne środki finansowe także przez branżę gospodarki wodno-ściekowej, z czego spółka również korzysta. Kolejne etapy modernizacji procesów technologicznych, czy też obiektów technologicznych mają swoje oparcie w przeprowadzonych badaniach – poinformował Antoni Sikoń.

Ostatni prelegent – Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., mówił o cyberbezpieczeństwie w branży wod-kan oraz o przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych jako o operatorach usług kluczowych.

PWiK na nowe czasy i wyzwania prawne

W ramach kongresu uczestnicy mieli okazję wysłuchać także dwóch debat:

  • Wod-Kan 4.0, czyli PWiK na nowe czasy, którą moderował Krzysztof Witkowski – Prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, a udział w niej wzięlił: Marta Bis – Prezes Zarządu, PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Krzysztof Kacprzak – Członek Zarządu, Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Józef Natonek – Prezes Zarządu, Wodociągi Jaworzno, Aneta Pecyna-Doktór – Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, Prokurent, Unisoft Sp. z o.o., Stanisław Zdanowicz– Prezes Zarządu, Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., Piotr Ziętara – Prezes Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie, Witold Ziomek – Prezes Zarządu, MPWiK S.A. we Wrocławiu
  • Wod-Kan a aktualne wyzwania prawne - czy jesteśmy gotowi? Moderatorem debaty był Jędrzej Bujny – Radca Prawny SMM Legal, a w dyskusji uczestniczyli: Stanisław Drzewiecki – Prezes Zarządu, MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.Marek Kornatowski – Prezes Zarządu, Fundacja Dolnośląskie Forum WodociągowePaweł Rusiecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w PGWWody PolskieMichał Rżanek – Prezes Zarządu, Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.Andrzej Wiśniewski – Prezes Zarządu, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

 

________________________________________________________________________________________________________________

XXIII Kongres WOD-KAN-EKO odbył się w dn. 17-18 listopada 2020 roku w wersji online. Organizatorem była firma BMP Sp. z o.o. – wydawca kwartalnika Kierunek Wod-Kan oraz portalu www.kierunekwodkan.pl. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia zostali: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny nad konferencją pełnił Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe.

Partnerem konferencji została firma UNISOFT Sp. z o.o., a partnerami branżowymi – przedsiębiorstwa z branży wod-kan: AQUANET S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Wodociągi Miasta Krakowa, SAUR Neptun Gdańsk S.A, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Katowickie Wodociągi S.A.

.

fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ