Partner serwisu
Gorący temat
17 listopada 2020

Rozpoczął się XXIII Kongres WOD-KAN-EKO

Kategoria: XXIII Kongres WOD-KAN-EKO, 17-18 listopada 2020, ONLINE

Ponad 250 osób bierze udział w XXIII Kongresie WOD-KAN-EKO, który w tym roku odbywa się wyjątkowo w wersji online. O czym dyskutowano w ramach pierwszego dnia wydarzenia? Uczestnicy mieli okazję wysłuchać między innymi dwóch paneli tematycznych. Poruszono takie zagadnienia jak wyzwania prawne, cyfryzacja, minimalizacja kosztów, neutralność klimatyczna czy przemysł 4.0.

Rozpoczął się XXIII Kongres WOD-KAN-EKO

Konferencję otworzył Przemysław Płonka, redaktor naczelny BMP Sp. z o.o. wraz z Krzysztofem Kacprzakiem, Członkiem Zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.  

- Jeszcze rok temu mieliśmy okazję spotkać się na wydarzeniu stacjonarnym w Łodzi. Nikt wtedy nie przypuszczał, że następna edycja kongresu będzie musiała odbyć się w świecie wirtualnym. Jest to wyzwanie nie tylko dla nas, jako organizatorów, ale także dla prelegentów i firm współpracujących. Cieszymy się jednak, że widzimy i słyszymy się w tak licznym gronie. Musimy wspólnie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości – mówił Przemysław Płonka.

Wod-Kan w nowej rzeczywistości

Panel pierwszy pn. „Wod-Kan w nowej rzeczywistości” otworzył dr Jędrzej Bujny z SMM Legal, który opowiedział o prawie wobec nowych wyzwań dla sektora wod-kan, w tym o Ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471).

- Skąd wzięły się wprowadzone w lutym zmiany? Z uzasadnienia do projektu noweli wynika, że potrzeba wprowadzenia zmian wynikała z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć – podkreślił prelegent i dodał – Tytułem przykładu: wprowadzenie przepisu, w którym określa się terminy na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej potraktowano jako instrument służący przyspieszeniu i usprawnieniu realizacji inwestycji, w tym w szczególności mieszkaniowych. Do tej pory w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie terminy nie były przewidziane, zatem każda gmina mogła regulować tę kwestię w sposób dowolny.

W trakcie prezentacji omówiono także Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz kwestie rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

Następnie głos oddano Wojciechowi Stefaniakowi z firmy Unisoft Sp. z o.o., który wygłosił referat pn. „Cyfryzacja procesów w dobie pandemii. Optymalizacja pracy i minimalizacja kosztów przedsiębiorstwa wod-kan za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych”.

- W czasie pandemii przedsiębiorstwa wod-kan stanęły przed wieloma wyzwaniami – przyznał Wojciech Stefaniak – jesteśmy zobowiązani do tego, aby przedstawić Państwu rozwiązania, które nie tylko zoptymalizują pracę, ale także zminimalizują koszty – dodał.

Jak zapewnić pełną efektywność pracy zdalnej? Jak odciążyć Dział Kadr i usprawnić przepływ informacji kadrowo-płacowej? Jak wdrożenie aplikacji mobilnych chroni pracowników przed zakażeniem i wreszcie – gdzie tkwią rezerwy, po które można sięgnąć bez bolesnych cięć budżetowych? W ramach prezentacji uczestnicy konferencji mieli okazję poznać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

- Technologiczna i elektroniczna transformacja to istotny kierunek rozwoju. Obecnie eBOK i elektroniczna obsługa klienta stają się niezbędne i wymagane przez tych klientów, którzy chcą mieć informację o płatnościach czy zużyciu zawsze w zasięgu ręki. Cała obsługa przenosi się do sieci, również w przypadku przedsiębiorstw wodociągowych. Kierunek ten jest coraz bardziej widoczny – komentowali uczestnicy w trakcie wystąpień, wykorzystując dostępny czat.

Na zakończenie panelu, o deszczu nad miastem opowiedzieli Anna Wierzbicka i Piotr Wierzbicki, reprezentujący Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. W swoim referacie przedstawili zagadnienia związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenów zurbanizowanych. Prelegenci zwrócili uwagę na problematykę występowania powodzi miejskich oraz przedstawili rozwiązanie, jakie zamierza wprowadzić miasto Łódź w celu minimalizacji problemów związanych z negatywnym wpływem terenów uszczelnionych do odprowadzania wód opadowych.

Efektywnie o branży wod-kan

W ramach panelu drugiego pn. „Wod-Kan efektywny”, głos zabrało aż czterech prelegentów. Pierwszym z nich był Tomasz Słupik z firmy „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., który mówił o roli auditingu energetycznego w procesie dążenia do neutralności klimatycznej.

- Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki, poprawie stanu zdrowia i jakości życia obywateli – przypomniał prelegent i opowiedział o dostępnych narzędziach efektywności energetycznej w procesie dążenia do neutralności klimatycznej.

Jak mówił Tomasz Słupik, audyt energetyczny to narzędzie, które na stałe wkomponowało się w działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza energochłonnych. W wielu podmiotach realizacja obowiązkowego audytu energetycznego odbywa się z dochowaniem należytej staranności, a zidentyfikowane działania proefektywnościowe są sukcesywnie realizowane.

O sprawdzonych metodach oszczędzania kosztów energii w branży wodno-kanalizacyjnej opowiedział natomiast Arkadiusz Marat, reprezentujący firmę C&T Elmech Sp. z o.o. Poruszył takie zagadnienia, jak skutki złej jakości energii czy straty z tego tytułu. Odpowiedział także na ważne pytanie, a mianowicie, jak poprawa jakości energii elektrycznej wpływa na zwiększenie efektywności oraz jaki ma to związek z kwestiami finansowymi, technicznymi czy ekologicznymi.

Następnie uczestnicy mogli wysłuchać referatu pn. „Dane od rzeczy? Kilka słów o loT” Mariusza Sawickiego z PLUM Sp. z o.o. Jak przyznał, zapotrzebowanie na inteligentne technologie rośnie na całym świecie, ale aby przemysł osiągnął swój potencjał, musi zająć się krytycznymi problemami. 

- Dzięki świadomości wykorzystania potencjału innowacyjnych technologii, mamy obecnie do czynienia z napędzaniem cyfrowej transformacji i przyspieszeniem odbywającej się czwartej rewolucji przemysłowej. Profesjonalne sieci telekomunikacyjne, zwane sieciami komórkowymi, oferują dzisiaj powszechny zasięg najnowszych technologii, który może być nawet skalowalny w zależności od potrzeb. Posiadając dojrzały ekosystem, w skład którego wchodzą współpracujące urządzenia (zazwyczaj różnych dostawców), tworzą solidny fundament dla zastosowań modułów IoT praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki – mówił Mariusz Sawicki

Jako ostatni głos zabrał Dariusz Dzida z AQUA S.A., który odpowiedział na pytanie, czy zdalna obsługa klienta w wodociągach jest możliwa? Mówił także o znaczeniu komunikacji, o tym, jak ważne są czytelne informacje na stronach przedsiębiorstw, ale i o zasadach korespondencji w czasach pandemii, zaletach aplikacji na smartfony czy zdalnym odczycie wodomierzy.

_________________________________________________________________________

XXIII Kongres WOD-KAN-EKO odbywa się w dn. 17-18 listopada 2020 roku w wersji online. Organizatorem jest firma BMP Sp. z o.o. – wydawca kwartalnika Kierunek Wod-Kan oraz portalu www.kierunekwodkan.pl. Gospodarzami Honorowymi wydarzenia są: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. oraz Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny nad konferencją pełni Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe.

Partnerem konferencji została firma UNISOFT Sp. z o.o., a partnerami branżowymi – przedsiębiorstwa z branży wod-kan: AQUANET S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Wodociągi Miasta Krakowa, SAUR Neptun Gdańsk S.A, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Katowickie Wodociągi S.A.

fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ