Partner serwisu
20 kwietnia 2017

Dotacje NFOŚiGW do weryfikacji innowacyjnych technologii dla gospodarki wodno-ściekowej już dostępne

Kategoria: Aktualności

Uzyskanie Świadectwa Weryfikacji EU ETV dla ekoinnowacyjnych technologii w ramach Programu Pilotażowego Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej ETV UE to szansa dla polskich firm oferujących nowatorskie rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej na zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym. Dla nabywców to możliwość wdrożenia innowacyjnej technologii bez ryzyka inwestycyjnego i technologicznego.  Od kwietnia NFOŚiGW uruchomił instrument finansowy mający ułatwić przedsiębiorcom skorzystanie z tej usługi.

Dotacje NFOŚiGW do weryfikacji innowacyjnych technologii dla gospodarki wodno-ściekowej już dostępne

Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV EU to narzędzie marketingowe wspierające komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych na rynku europejskim oraz globalnie. Weryfikacja ETV polega na potwierdzeniu w sposób bezstronny i rzetelny, że zadeklarowane przez producenta parametry działania technologii są zgodne z prawdą i oparte na wiarygodnych danych z testów. Wynik weryfikacji opisany jest w raporcie oraz Świadectwie Weryfikacji rejestrowanym i publikowanym przez Komisję Europejską w powszechnie dostępnym wykazie zweryfikowanych technologii środowiskowych Programu ETV EU.

Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Weryfikacji dokonują jednostki o kompetencjach potwierdzonych akredytacją na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A. Gwarantuje to rzetelność i bezstronność oceny. Podstawą do weryfikacji deklaracji działania technologii są dane z badań, spełniające wysokie wymagania jakościowe. Rezultatem weryfikacji jest potwierdzony efekt działania technologii dla jej konkretnego zastosowania w określonych warunkach, który opisany jest w Świadectwie Weryfikacji. Badania wykonywane na potrzeby weryfikacji stanowią największy koszt całego procesu weryfikacji, który często stanowi barierą nie do pokonania dla MŚP.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program priorytetowy, którego celem jest popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. W ramach programu, wnioskodawca może uzyskać refundację części kosztów wynikających z przeprowadzenia weryfikacji technologii w programie ETV EU. Na ten cel przeznaczono 1 milion zł.

Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”.

Zgodnie z regulaminem, beneficjentem mogą zostać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1807 z późn. zm.). Zarówno twórcy ekoinnowacyjnych rozwiązań, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji, jak również nabywcy technologii, którzy przeprowadzili weryfikację w celu zakupu konkretnej technologii mogą ubiegać się o zwrot części kosztów.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ