Partner serwisu
27 marca 2015

Gospodarka ściekami i odpadami dowożonymi w Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnię Ścieków w Nowym Sączu należącą do spółki „Sądeckie Wodociągi” zlokalizowano w północno-zachodniej części miasta. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Dunajec. Oczyszczalnia została zaprojektowana i wykonana przez szwedzką firmę, a do eksploatacji przekazana 28.02.1996 r. W 2005 r. zmodernizowano i rozbudowano zakład: wybudowano drugą komorę WKF o objętości 3000 m3 i kogenerator z nową ścieżką oczyszczania biogazu.

Gospodarka ściekami i odpadami dowożonymi w Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu

W poszukiwaniu nowych rozwiązań
W połowie 2007 r., w związku z wymogami unijnymi, oczyszczalnia wycofała się z przyjmowania surowego odpadu 020202. Ilość i jakość zanieczyszczeń w ściekach surowych wynikająca ze zmiany źródeł pochodzenia ścieków wpłynęła bardzo niekorzystnie na parametry technologiczne oczyszczalni. Kierownictwo postawiło sobie za zadanie znalezienie innego źródła dostaw, którego zadaniem byłoby zwiększenie ilości osadu wstępnego i wygenerowanie jak największego możliwego ładunku LKT. Podjęto decyzję o rozszerzeniu rodzaju przyjmowanych odpadów z 25 do 29 kodów, z jednoczesnym zwiększeniem limitu ilości w ciągu roku przez uzyskanie w pierwszej kolejności aktualnych
decyzji na wytwarzanie oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Nawiązanie współpracy z największymi przewoźnikami działającymi na terenie Nowego Sącza i okolicznych gmin zaskutkowało podpisaniem nowych
umów. Koszt oczyszczania 1 m3 ścieku lub przeróbki 1 Mg odpadu został tak skalkulowany, aby był atrakcyjny
ekonomicznie dla kontrahentów i jednocześnie uwzględniał poniesione koszty eksploatacyjne oczyszczalni na wykonanie usługi.

Dzięki współpracy z naszą oczyszczalnią, zakładowe i gminne oczyszczalnie ścieków mają rozwiązany problem z przeróbką i zagospodarowaniem własnych osadów ściekowych. Nasza oczyszczalnia, dzięki elastycznej polityce, uzyskała takie parametry technologiczne, które dały: całoroczne biologiczne usuwanie fosforu, wyeliminowanie chemicznego usuwania fosforu, stabilne i spełniające wymogi decyzji parametry ścieków oczyszczonych, wytwarzanie komunalnych osadów ściekowych spełniających warunki stosowania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne (Dz.U.2010.137.924), wysoki procentowy udział energii własnej w zapotrzebowaniu (2007 r. ~20%, 2009 r. ~51%, 2011 r. ~73%, 2013 r. ~94%) oraz przyjazne relacje ze wszystkimi współpracującymi jednostkami.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ