Partner serwisu
27 marca 2015

Gospodarka ściekami i odpadami dowożonymi w Oczyszczalni Ścieków w Nowym Sączu

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków

Nowe wyzwanie
Rok 2013 w stosunku do roku 1997 to ok. 3-krotny wzrost ilości przyjmowanych ścieków i odpadów dowożonych.
Należy pamiętać, że oczyszczalnia do końca 2014 r. pracuje na podstawie decyzji wydanej w grudniu 1999 r., opartej na rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1991 r. (Dz.U.1991.116.503). Obowiązujące parametry, to stężenie: BZT5<15 mg/l, ChZT<75mg/l, N-NH4<3 mg/l, N-NO3<15 mg/l, Pog<1,5 mg/l, zawiesina ogólna<50 mg/l, EE<25 mg/l oraz pH 6,5÷9,0 przy Qd=42200 m3/d.

Od stycznia 2015 r. oczyszczalnia ścieków stanie przed nowym zadaniem: osiągnięcia parametru Nog<10 mg/l w ściekach oczyszczonych. Będzie to trudne do uzyskania bez modernizacji i rozbudowy całej jednostki, która była zaprojektowana aby spełnić parametry
N-NH4<3 mg/l i N-NO3<15 mg/l.

Fot.: Sądeckie Wodociągi

Cały artykuł opublikowany został w magazynie Kierunek Wod-Kan 4/2014.

POPRZEDNIA STRONA
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ