Partner serwisu

Rewolwingowy, konsolidacyjny i prosumencki... taki w przyszłości będzie NFOŚiGW

Kategoria: Wywiady

– Nasze najważniejsze priorytety to: ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona ziemi i gospodarka odpadowa, ochrona klimatu i bioróżnorodność – mówi Małgorzata Skucha, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapytaliśmy ją m.in. o to, na jakie wsparcie w 2013 roku może liczyć branża wod-kan, o dofinansowania dla prosumentów, a także o to, w jakim kierunku zmierza Fundusz.

Rewolwingowy, konsolidacyjny i prosumencki... taki w przyszłości będzie NFOŚiGW

Wiele osób mówi, że inwestycje w branży wod-kan się zakończyły. Czy faktycznie nasze oczyszczalnie są aż tak dobrze zmodernizowane?

Bardzo dużo już zostało zrobione i nadal sporo się dzieje, a w szczególności w realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zostały rozbudowane i zmodernizowane największe polskie oczyszczalnie w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i w wielu innych miastach. W ramach tylko poprzedniej perspektywy finansowej z Funduszu Spójności: wybudowano i zmodernizowano 9,6 tys. km kanalizacji sanitarnej,1,0 tys. km kanalizacji deszczowej, 3,1 tys. km wodociągów, wybudowano i zmodernizowano 104 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości ok. 3,1 mln m3/dobę. W ramach POIiŚ realizowane są kolejne projekty, które pozwolą na budowę lub rozbudowę 57 zmodernizowanych oczyszczalni ścieków. Planuje się również budowę lub rozbudowę ponad 7 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej, 1,5 tys. zbudowanych i wyremontowanych instalacji wodociągowych. Niemniej jednak, nie zrobiono jeszcze wszystkiego, a wybudowana infrastruktura niewątpliwie będzie wymagała, po pewnym czasie eksploatacji, prac modernizacyjnych i uzupełniających. Ponadto szczególnym wsparciem należy objąć obszary przyrodniczo cenne, o rozproszonej zabudowie – co jest jednym z elementów przygotowywanej Strategii na lata 2014-2020. Trudno w tej chwili określić, jakie możliwości finansowe dostępne będą jeszcze ze środków unijnych w nowej perspektywie.

Rozmawiała Joanna Jaśkowska
 

Fot. NFOŚiGW

 

Cały wywiad z Małgorzatą Skuchą znajdą Państwo w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 1/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ