Partner serwisu

Nadrobić opóźnienia

Kategoria: Wywiady

O skali przedsięwzięć w gospodarce wodnej świadczy niewątpliwie fakt, że inwestycje wodne prowadzone są niemal w każdym regionie, aglomeracji i gminie – rozmowa z Bernardem Błaszczykiem, podsekretarzem stanu, Ministerstwo Środowiska.

 Nadrobić opóźnienia

 • Chcielibyśmy krótko podsumować miniony rok i zastanowić się nad perspektywami roku 2011. Jakie zadania dotyczące gospodarki wodnej udało się, zdaniem Ministerstwa Środowiska, zrealizować?
    O skali przedsięwzięć w gospodarce wodnej świadczy niewątpliwie fakt, że inwestycje wodne prowadzone są niemal w każdym regionie, aglomeracji i gminie. Największe kwoty z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko, a więc setki milionów złotych przeznaczone zostały właśnie na poprawę gospodarki wodnej.
    Interesuje nas jednak nie tyle to, co udało się zrobić, lecz to, co mamy jeszcze do zrobienia. Za gospodarkę wodną odpowiada Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), który w połowie ubiegłego roku przyjrzał się, w jakim stopniu zaawansowane są procesy inwestycyjne w tej dziedzinie. Okazało się, że w 126 aglomeracjach inwestycje są opóźnione w stosunku do zakładanych terminów ich zakończenia. Przeanalizowano przyczyny opóźnień i wyznaczono kolejne, realne terminy ich zakończenia. Liczymy na to, że zostaną dotrzymane.
    Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował także kompleksowy projekt nowelizacji ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw. Mają zostać dostosowane do Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Obecnie trwają nad nimi prace w parlamencie.

Bernard Błaszczyk: W gospodarce wodnej nie udało się osiągnąć założonych efektów ekologicznych w dziedzinie oczyszczania ścieków we wszystkich aglomeracjach.

• W ubiegłym roku kilkakrotnie nawiedzała nas powódź. Czy w przyszłości będziemy potrafili się przed nią obronić?
    Aby działać skutecznie, musimy podejść do tego problemu systemowo. Dlatego też instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną i bezpieczeństwo  kraju przystąpiły do opracowania map zagrożenia powodziowego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Zajmuje się tym Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wraz z Instytutem Meteorologii i Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Rozpoczęcie tych prac zostało przyspieszone właśnie przez powodzie.
    Tak zwane Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie wraz z administracją rządową i samorządową opracowały specjalną ankietę. Rozesłano ją do gmin, które proszone są o opisanie i schematyczne wskazanie na specjalnej mapie w skali 1:50 zasięgu terenów zalewanych przez poprzednie powodzie.
    Mapy pozwolą nam na ograniczenie zagospodarowywania zagrożonych powodzią obszarów, a więc na minimalizowanie strat. Wiadomo będzie, gdzie z całą pewnością nie można budować domów. Samo budowanie wałów przeciwpowodziowych nie załatwi bowiem sprawy.

W jakim stopniu udaje się usuwać skutki powodzi?
    Proces ten trwa i będzie trwał jeszcze dość długo. Łączna wartość szkód oszacowanych przez regionalne zarządy wodne sięga 1,35 mld zł. Jest  to więc suma ogromna. W ubiegłym roku na usuwanie skutków powodzi przeznaczono 120 mln zł, jednak do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły wnioski o usuwanie szkód powodziowych na kolejne 197 mln zł. Będą finansowane z programów priorytetowych NFOŚ przeznaczonych na lata 2010-2012. Część z nich jest już zatwierdzona. Na rozpatrzenie czeka jeszcze około połowy wniosków, a ściślej na kwotę blisko 63 mln zł.

  Czego nie udało się natomiast zrobić w gospodarce wodnej?
    Osiągnąć założonych efektów ekologicznych w dziedzinie oczyszczania ścieków we wszystkich aglomeracjach, co wymusiło kolejną już aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

    Nie udało sie dokończyć w planowanym terminie, czyli do 2010 roku, budowy zbiornika wodnego Świnna- Poręba. Rada Ministrów zaakceptowała już nowy program finansowania dalszej budowy. Ponad 325 mln zł na jego dokończenie pochodzić będzie z NFOŚiGW. Przewidywane ostateczne zakończenie budowy nastąpić ma w 2013 roku.
    Nie udało się też wypracować założeń do reformy gospodarki wodnej. Do chwili obecnej nie zostały zakończone prace Zespołu Ekspertów ds. Reformy Gospodarki Wodnej, powołanych przez Ministerstwo Środowiska. Słowem, pozostało nam jeszcze sporo do zrobienia.

Rozmawiała: Barbara Cieszewska

Wywiad został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 6/2010, 1/2011

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ