Partner serwisu

Drugie oblicze

Kategoria: Wywiady

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, oprócz wykonywania typowych zadań, jakie należą do spółki, realizuje również projekty prospołeczne. O inwestycjach na rzecz tyskich mieszkańców opowiada Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW SA.

Drugie oblicze

W ramach inwestycji na oczyszczalni zmodernizowaliście dwie niezależne linie technologiczne do biologicznego oczyszczania ścieków. O jakich technologiach mowa?
     Obydwie linie technologiczne bazują na oczyszczaniu ścieków z wykorzystaniem osadu ściekowego. Pierwsza z nich to technologia komór osadu czynnego KOCz. Natomiast druga oczyszcza ścieki wg nowoczesnej, opatentowanej technologii C-Tech. Są to zmodyfikowane reaktory sekwencyjne SBR. Proces oczyszczania odbywa się w jednym zbiorniku, gdzie 3 fazy: napełniania z napowietrzaniem, sedymentacji i dekantacji następują po sobie. Cały proces trwa w tym przypadku 4 godziny i 12 minut.

Co skłoniło was do wyboru technologii C-Tech?
    Spółka nie dysponowała odpowiednim terenem. Tylko od strony południowej oczyszczalni istnieją ewentualne możliwości budowy, natomiast jak się okazało są tam przede wszystkim torfowiska. Decyzja o jakiejkolwiek inwestycji na tym obszarze wiązałaby się z wymianą gruntu, a co za tym idzie – wzrostem ceny inwestycji. Dlatego naszym celem było wykorzystanie kubatury istniejących obiektów. Nitka technologiczna C-Tech zlokalizowana jest na byłych otwartych basenach fermentacyjnych. Drobne prace adaptacyjne pozwoliły przystosować istniejące zbiorniki do obecnie pracujących reaktorów. Przekonały nas również pozytywne europejskie doświadczenia w zakresie tej technologii. Kiedy zobaczyliśmy wyniki, jakie można uzyskać na tego typu instalacji, uwierzyliśmy, że wprowadzenie innowacyjnego produktu na nasz polski rynek da wymierne korzyści. Rzeczywiście tak się stało.

Projekt tyskiego parku wodnego.

Podczas forum „Innowacje w gospodarce wodnej i ściekowej” przedstawił pan strategię spółki. Jakie są elementy tej strategii?
    Do głównych celów, jakie stawia sobie RCGW, należy dalsza minimalizacja emisji w zakresie ochrony wód, powietrza i ochrony przed hałasem do środowiska naturalnego z oczyszczalni ścieków. Kolejnym celem jest minimalizacja ilości powstających odpadów, samowystarczalność energetyczna oraz racjonalizacja zużycia wody. Firma nieustannie pracuje nad optymalizacją i racjonalizacją ścieków dopływających oraz procesów technologicznych. Spółka realizuje również prospołeczne projekty w Tychach.

Wspomniał pan o projektach wykraczających poza obszar tematyczny oczyszczania ścieków. Co to za projekty?
    Do tego projektu należy m.in. budowa Parku Wodnego. Został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą koncepcję architektoniczną aquaparku. Na połowę 2015 roku planowane jest zakończenie budowy. Co ciekawe, w projekcie tym biorą również udział mieszkańcy Tychów. Obiekt ma spełniać wszystkie funkcje związane z rekreacją, wypoczynkiem, sportem.
    Kolejny obiekt realizowany z gminą Tychy to tzw. oś wodna. Zlokalizowana będzie w pobliżu Urzędu Miasta Tychy. Jest to innowacyjne rozwiązanie, gdzie funkcjonować będzie tzw. drukarka wodna, pracująca jako ekran wodny, na którym wyświetlane będą napisy, rysunki itd. Projekt ten to swego rodzaju połączenie wody, zieleni, światła i dźwięku.
    W przygotowaniu jest również mała elektrownia wodna. Tutaj planujemy powrócenie do tradycji, stosując koło młyńskie. Na jazie rzeki zainstalowane zostanie koło wodne, które napędzi generator. Wytworzona energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby oświetlenia parku paprocańskiego czy też napowietrzania Jeziora Paprocańskiego w celu poprawy w nim jakości wody.

Skąd decyzja wejścia w takiego rodzaju projekty?
    Związane jest to z filarami działalności naszej firmy. Nie chcemy być typowym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, podejmującym tylko realizację inwestycji na oczyszczalni ścieków. Chcemy również otworzyć się na lokalne społeczeństwo, przyczyniając się do poprawy jakości życia w Tychach. Oczywiście wszystkie te działania mają mieć przede wszystkim wymiar ekologiczny, ale chcemy również, żeby miały charakter edukacyjny. Chcielibyśmy pokazać tyskim mieszkańcom ekoinnowacyjne, nowoczesne rozwiązania nie tylko na gruncie gospodarki ściekowej.

Wymienił pan sporą liczbę inwestycji realizowanych przez RCGW. Czy są plany na kolejne?
     Tak. Realizowane są kolejne inwestycje. Aktualnie montowany jest trzeci agregat prądotwórczy. Od czerwca będziemy mogli generować jeszcze więcej energii elektrycznej, która będzie sprzedawana do sieci dzięki umowie z przedsiębiorstwem energetycznym.


Rozmawiała Angelika Gajewska

Wywiad został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 2/2012
 

Źródło fot.: RCGW SA

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ