Partner serwisu
05 sierpnia 2014

Ograniczono ilość ścieków na Polach Osobowickich

Kategoria: Aktualności

Dzięki modernizacji WOŚ „Janówek” ograniczono ilość ścieków odprowadzanych na pola irygowane na Osobowicach. Wrocławski MPWiK będzie stopniowo zastępować ścieki komunalne rozcieńczonymi ściekami nadmiarowymi pogody deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej.

Ograniczono ilość ścieków na Polach Osobowickich

Uciążliwy wzrost masy generowanych osadów ściekowych obserwowany przez ostatnie lata, oraz zakaz możliwości ich składowania po 1 stycznia 2013 r., sprawiają, że zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych jest bardzo ważnym ekologicznym, technicznym i ekonomicznym zadaniem wrocławskiego MPWiK. Dlatego istotne było zakończenie modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. Dzięki tej inwestycji usprawniono proces oczyszczania ścieków oraz istotnie ograniczono ilości ścieków odprowadzanych na pola irygowane na Osobowicach.

 

Całkowite zaniechanie odprowadzania ścieków byłoby bowiem obecnie niezasadne i niekorzystne. Wieloletnie zasilanie ściekami doprowadziło do podniesienia poziomu wód gruntowych i wykształcenia specyficznego ekosystemu. Dodatkowo w gruncie pozostały w postaci nierozpuszczalnej duże ilości zanieczyszczeń np. metali ciężkich. Zaprzestanie nawadniania osobowickich pól irygowanych mogłoby więc niechybnie doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Poziom wód gruntowych opadłby gwałtownie, nie dając roślinności szans na rozwój głębszych systemów korzennych. Dodatkowo rozpuszczeniu i uwolnieniu do wód gruntowych uległyby zalegające zanieczyszczenia. Taki rozwój wypadków byłby nieuchronny, co potwierdzają liczne badania i ekspertyzy naukowe (opracowane m.in. przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), jak również doświadczenia z Berlina, gdzie dawne pola irygowane, po nagłym zamknięciu dopływu ścieków, stały się skażoną pustynią.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ