Partner serwisu
29 maja 2023

Efektywniejszy system ciepłowniczy oczyszczalni ścieków Płaszów

Kategoria: Aktualności

W branży wodno-kanalizacyjnej problematyka energochłonności, z uwagi na jej duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, jest obecnie jednym z istotnych tematów. Racjonalizacja zużycia energii zyskuje na znaczeniu w ramach koncepcji zrównoważonego i bezpiecznego zaopatrzenia w energię oraz zapobiegania światowym zmianom klimatycznym. „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” - to projekt, dzięki któremu system ciepłowniczy na oczyszczalni w Krakowie stanie się „systemem efektywnym”.

Wodociągi Miasta Krakowa od lat sięgają po fundusze zagraniczne, by realizować dynamicznie, duże przedsięwzięcia, których wykonanie, przy wykorzystaniu jedynie własnych środków finansowych, nie byłoby możliwe w tak szybkim tempie. Korzyści płynące z otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii środków w ramach Funduszu EOG i funduszy norweskich są ogromne i dają możliwości finansowania projektów, istotnych z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Projekt jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.

Przebudowa instalacji biogazu

W największym krakowskim Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów zostanie przebudowana instalacja biogazu do zasilania istniejących oraz planowanych modułów kogeneracyjnych. W miejsce istniejących zbiorników cylindrycznych zostaną zastosowane zbiorniki sferyczne o większej pojemności pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie gromadzonego w nich biogazu.

Dobudowane zostaną dwa moduły kogeneracyjne, każdy o mocy elektrycznej ok. 800 kW, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz, które zwiększą możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nowe agregaty prądotwórcze zostaną wyposażone w przyłącza biogazu i gazu ziemnego. W dwóch budynkach oczyszczalni, które są już podłączone do sieci (budynek socjalny z dyspozytornią oraz budynek warsztatów), zostanie rozbudowana instalacja wewnętrzna, umożliwiająca wykorzystanie ciepła do produkcji ciepłej wody, co zmniejszy zużycie energii elektrycznej. Co więcej, planowana sieć cieplna korzystająca z ciepła z kogeneracji zostanie włączona do istniejącej instalacji, a część pochodzącego ze spalarni osadów ciepła odpadowego, będzie wykorzystana do celów grzewczych. Zostanie także przeprowadzona modernizacja układu elektroenergetycznego oczyszczalni, dzięki której praca wybranych urządzeń będzie możliwa bez zasilania z zewnątrz. Realizowany projekt jest wielowątkowym podejściem do gospodarki energetycznej na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów. Optymalizuje wytwarzanie, magazynowanie i zagospodarowanie biogazu oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła.

Prace na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów prowadzone w ramach projektu „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” ruszyły już pełną parą. Wykonano rozbiórkę jednego z dwóch wysłużonych, cylindrycznych zbiorników biogazu. Na jego miejsce pojawi się zbiornik sferyczny o większej pojemności pozwalający na efektywniejsze wykorzystanie gromadzonego w nim biogazu. Po uruchomieniu pierwszego zbiornika, wymieniony zostanie drugi, by zachowana została ciągłość produkcji biogazu. Powstały już fundamenty pod instalację odbioru ciepła odpadowego ze Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, a także fundamenty pod stację transformatorową.

Przystosowanie starych fundamentów zbiornika do nowych wymagań technologicznych

Rozpoczęły się prace związane z przystosowaniem starych fundamentów zbiornika do wymagań technologicznych nowego, prowadzone są roboty ziemne i wykonywane fundamenty pod wentylator powietrza i przepustnicę dla zbiornika biogazu, a także pod agregaty kogeneracyjne. Trwają prace związane z modernizacją instalacji międzyobiektowych: elektrycznej, biogazu i gazu ziemnego. Równolegle trwa budowa nowej instalacji ciepłowniczej. Całkowity koszt projektu to 17 935 245,00 zł, z czego kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 6 561 675,00 zł. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych i ograniczenia „niskiej emisji”.

źródło: wodociagi.krakow.pl
fot. wodociagi.krakow.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ