Partner serwisu
28 listopada 2022

Nowa po pół wieku

Kategoria: Aktualności

Dokładnie 50 lat po uruchomieniu oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej, na finiszu są prace związane z jej gruntowną przebudową i modernizacją. Tym samym kończy się projekt, którego oficjalny cel to: „zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”.

Nowa po pół wieku

9 TYSIĘCY METRÓW SZEŚCIENNYCH

Oczyszczalnia w Białej Podlaskiej powstała w 1972 r. na potrzeby miejscowych zakładów włókienniczych BIAWENA. Dopiero później, wraz z rozwojem miasta, dobudowano do niej część komunalną. – Obecnie, głównie oczyszczane są tu ścieki komunalne. Każdego dnia do naszego obiektu dopływa ok. 9 tys. m3 ścieków, a został on dostosowany do parametrów ścieków powyżej 99 999 RLM – wyjaśnia Dorota Karczmarz, kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków.

85 MLN ZŁ

Poza przebudową i modernizacją oczyszczalni, w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Przebudowa i modernizacja centralnej przepompowni ścieków przy ul. Mickiewicza.
  • Zakup urządzeń i sprzętu do eksploatacji systemu obniżającego jego awaryjność i straty wody oraz usprawniającego gospodarkę osadową oczyszczalni.
  • Budowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami z uwzględnieniem adaptacyjności do zmian klimatu (system plus punkty pomiarowe i monitoring).

Całkowity koszt projektu wyniósł około 85 mln zł. 45 mln to dofinansowanie z NFOŚiGW. Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

PODWYŻSZONE USUWANIE BIOGENÓW

Na oczyszczalni powstał całkowicie nowy ciąg technologiczny, umożliwiający podwyższone usuwanie biogenów. Zmodernizowane obiekty to: krata, piaskownik podłużny, pompownia, dwa osadniki wtórne, punkt zlewny. Nowo wybudowane obiekty to: osadnik wstępny, piaskownik przedmuchiwany, stacja ujmowania nieczystości z wozów asenizacyjnych, reaktor biologiczny, osadnik wtórny, WKF.

WYDZIAŁ GOSPODARKI OSADOWEJ

Oczyszczalnia dysponuje dziś nowoczesnym wydziałem gospodarki osadowej. Wybudowano: dwie nowe komory fermentacyjne z nowym ujęciem biogazu, z dwoma zbiornikami oraz ze stacją uzdatniania biogazu przed agregatami.

MNIEJSZA UCIĄŻLIWOŚĆ

Dzięki zastosowaniu hermetyzacji obiektów, nie emitujemy już odorów. A w przeszłości mieszkańcy skarżyli się na nieprzyjemny zapach, zwłaszcza że linia zabudowy bardzo zbliżyła się do oczyszczalni – podkreśla Dorota Karczmarz.

Obiekt wyposażono w dwa biofiltry, ujmujące powietrze złowonne z części ściekowej, jak i osadowej.

WŁASNA ENERGIA

W planach długoterminowych BWiK jest budowa instalacji fotowoltaicznej. Dziś źródło energii to biogaz, ujmowany na WKF-ach, spalany w agregatach prądotwórczych. – Przed modernizacją zapotrzebowanie oczyszczalni na energię cieplną było zaspokajane w 100%, a na energię elektryczną – w 30% – informuje Beata Jasińska, dyr. strategiczny ds. rozwoju.  – Dzięki automatyzacji i nowoczesnym rozwiązaniom udział ten się zwiększy; przy obecnym dopływie ścieków uzyskujemy ok. 3 000 m3 biogazu na dobę – dodaje.

OBIEKT POD KONTROLĄ

Bialska oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesny system sterowania SCADA, umożliwiający automatyzację wielu realizowanych procesów. Zastosowano najnowocześniejszy trend, czyli implementację systemów sterowania nadrzędnych w stosunku do systemów SCADA. Pozwoli to na bardzo zaawansowaną optymalizację procesów realizowanych w określonych obszarach działania oczyszczalni, w tym szczególnie w zakresie procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Systemy te umożliwiają dobór optymalnych warunków prowadzenia procesu w czasie rzeczywistym, na podstawie aktualnych wyników pomiarów wielu parametrów.

fot. BMP / BWiK
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ