Partner serwisu
28 lipca 2022

Cyberzagrożenia branży wodno-kanalizacyjnej w obecnej sytuacji międzynarodowej

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Obecnie firmy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, wpływającym na realizację celów biznesowych oraz wymuszających zmianę w organizacji pracy. Coraz częstsze i poważniejsze są dziś zagrożenia w cyberprzestrzeni. Zaistniała sytuacja może stać się jednak szansą dla przedsiębiorstw, szczególnie w branży wodno-kanalizacyjnej.

Cyberzagrożenia branży wodno-kanalizacyjnej w obecnej sytuacji międzynarodowej

Wstępem do zarządzania kryzysowego jest analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń, z którymi możemy się spotkać jako firma, państwo czy cały świat. Pierwszą zasadą owego zarządzania jest lokowanie środków i wysiłków w uporanie się z realnymi zagrożeniami o oszacowanym prawdopodobieństwie wystąpienia. Odpowiedź na mniej prawdopodobne zagrożenia może być znacznie skromniej przygotowana i opierać się na ogólnych zasadach działania struktur zarządzających kryzysem. Zagubieni są nie tylko pracownicy, ale często również ich szefowie – menedżerowie, zaskoczeni, gdyż nie byli gotowi na taką sytuację. Pojawiają się lęk i obawa o jutro. Pojawiają się obawy o siebie i o rodzinę. Na niektóre rzeczy zarządzający nie ma wpływu. Mają jednak wpływ na to, jakie ustalą priorytety, jakie podejmą decyzje, na czym się skoncentrują, co zrobią. Ważne jednak, aby w tym czasie nie popełniali kosztownych błędów, gdyż czasu nie da się cofnąć, a niektóre działania i niektóre postawy są i nadal będą niewybaczalne oraz bolesne w konsekwencjach dla funkcjonowania w biznesie.

 

Praca zdalna a bezpieczeństwo danych

Praca zdalna na stałe wpisała się w życie zawodowe wszystkich firm. Według raportu Deloitte Poland oraz Vmware aż 88% przedsiębiorstw zadeklarowało pozostanie przy częściowej pracy zdalnej po ustaniu pandemii. Cieszy się ona dużą popularnością pracowników. Z raportu CBRE wynika, że aż 86% zatrudnionych liczy na możliwość pracy zdalnej co najmniej jeden dzień w tygodniu. Przejście na home office wymuszone przez przedłużający się lockdown spowodowało także zmiany w przepisach prawa. Praca zdalna i inne elastyczne modele pracy wymagają zaadresowania odpowiednich kwestii nie tylko prawno-podatkowych, ale i społecznych.

Jednocześnie te nowe trendy mają dużo szerszy wpływ na środowisko biznesowe i środowisko pracy oraz bezpieczeństwo danych. Na początku pandemii zespoły i pracownicy często szukali własnych ścieżek do efektywności w nietypowych warunkach, stosując tymczasowe rozwiązania. Mając jednak na uwadze, że w 2015 r. w Ukrainie doszło do pierwszego włamania do sieci gazowo-wodociągowej, a obecnie głównym celem rosyjskich ataków pozostaje infrastruktura krytyczna, banki i państwowe bazy danych, organizacje i pracodawcy stoją teraz przed wyzwaniem zbudowania nowego spójnego modelu pracy zdalnej/elastycznej, nie tylko w krótkiej perspektywie, ale również jako wizji na przyszłość. Musi zostać ona oparta m.in. o pogłębioną diagnozę wyzwań związanych z pracą zdalną, zapewnienie wsparcia na poziomie indywidualnym i zespołowym, stworzenie spójnego modelu pracy zdalnej i tradycyjnej we wspólnych procesach i systemach.

 

Jak zarządzać innowacyjnością?

Jednym z powszechnie widocznych współcześnie problemów rozwoju organizacji na całym świecie jest potrzeba innowacyjności. Podkreśla się jej niezwykle istotny i strategiczny wymiar, bowiem w aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych perspektywach rozwojowych decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych, dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów światowego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki otoczenia. W gospodarce globalnej, z którą mamy współcześnie do czynienia, występują określone trendy o charakterze naukowym i technologicznym, obejmujące wykładniczy wzrost wartości naukowej i technologicznej wiedzy, globalizację nauki i technologii. Biorąc pod uwagę burzliwą zmienność otoczenia stwierdzić należy, że współczesne organizacje zmuszone są do stałej modyfikacji przyjętych modeli biznesu, wdrażania nowych procesów czy sposobów zorganizowania prowadzonej działalności. Działania takie są niezbędne, bowiem ich zaniechanie grozi utratą pozycji konkurencyjnej, spadkiem wartości organizacji, co w rezultacie może prowadzić do utraty możliwości efektywnego funkcjonowania.

W ciągu miesiąca wojny Ukraina doznała ponad 3000 ataków DDoS. Rekordem było 275 w ciągu jednego dnia. Wśród szeregu strategicznych zasobów organizacji współcześnie szczególnej wagi, z uwagi na rolę w procesie uzyskiwania wysokiego i trwałego poziomu konkurencyjności, nabiera nowoczesna technologia oraz procedury bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Ich znaczenie w organizacji uległo istotnej zmianie, co jest efektem ukształtowanego pod presją zmian otoczenia zagrożeń i ataków cybernetycznych oraz nowego obrazu organizacji, bazującego współcześnie na szeroko rozumianych zasobach wiedzy.

***

Cały artykuł ukazał się w numerze 2/22 kwartalnika Kierunek WOD-KAN. Aby mieć dostęp do bezpłatnej wersji elektronicznej (pdf) wystarczy zapisać się do naszego portalowego newslettera – dzięki temu można otrzymać każde nowe wydanie wraz z najważniejszymi wiadomościami z branży.

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ