Partner serwisu
12 lipca 2022

Główny technolog z Wodociągów Białostockich opowie o hermetyzacji i dezodoryzacji oczyszczalni ścieków

Kategoria: I Konferencja Oczyszczalnie Przyszłości

O hermetyzacji i dezodoryzacji Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku jako warunkach koniecznych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków przyszłości opowie podczas Konferencji Oczyszczalnie Przyszłości dr inż. Lech Magrel, główny technolog z Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Wydarzenie odbędzie się 13-14 września 2022 r. w Hotelu Boss w Warszawie.

Główny technolog z Wodociągów Białostockich opowie o hermetyzacji i dezodoryzacji oczyszczalni ścieków

W czasie prezentacji prelegent skupi się na udowodnieniu założonej tezy, że oczyszczalnie przyszłości winny być zhermetyzowane, a emisja niezorganizowana substancji złowonnych winna zostać poddana oczyszczeniu i dezodoryzacji, by obiekty te były bezpieczne pod względem sanitarnym oraz nieuciążliwe dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Analizie poddano oczyszczalnię ścieków w Białymstoku, gdzie 7 marca 2022 roku zakończono inwestycję związaną z hermetyzacją i dezodoryzacją wybranych obiektów oczyszczalni.

Prelegent skupi się na omówieniu wpływu usytuowania obiektów oczyszczalni ścieków na zachodzące w nich procesy biodegradacji pod wpływem mikroorganizmów, w tym mikroorganizmów beztlenowych, które stanowią źródło związków złowonnych z grup azotowych, siarkowych i tlenowych. Dodatkowo dotlenianie ścieków przez aerację jest czynnikiem, który z jednej strony hamuje procesy beztlenowej degradacji, z drugiej strony zaś powoduje intensyfikację wydzielania się złowonnych gazów do powietrza.

Mając na uwadze, iż znaczna część obiektów technologicznych zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków to urządzenia otwarte, stanowią one bezpośrednie źródła emisji niezorganizowanej substancji złowonnych. Ich rozprzestrzenianie uwarunkowane jest jedynie warunkami atmosferycznymi, bez możliwości kontroli sterowania ich intensywnością. Ma to negatywny wpływ na wizerunek inwestora wśród mieszkańców miasta Białystok.

Dla określenia skali problemu i właściwości złowonnych powietrza emitowanego z obiektów oczyszczalni przeprowadzono pomiary emisji niezorganizowanej. Procesom hermetyzacji i dezodoryzacji poddano następujące urządzenia:

 • komora wlotowa,
 • hala krat,
 • zlewnia nieczystości ciekłych,
 • komora rozdziału,
 • piaskowniki z kanałem odpływowym,
 • separator piasku,
 • osadniki wstępne z kanałem dopływowym,
 • komory predenitryfikacji,
 • komory defosfatacji z kanałem odpływowym,
 • pompownia I st.,
 • pompownia II st.,
 • zagęszczacze osadu surowego,
 • budynek odwadniania osadu przefermentowanego,
 • zbiorniki zasobowe osadu,
 • budynek odbioru osadu odwodnionego,
 • składowisko osadu wysuszonego.

Ze względu na lokalizację obiektów, charakteru i intensywności powstających odorów powietrze przeznaczone do oczyszczania zostały skierowane do wydzielonych urządzeń technologicznych, których zadaniem jest unieszkodliwianie lotnych związków odorowych.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ