Partner serwisu
17 maja 2022

Koniec z odorami w Białymstoku

Kategoria: Aktualności

12 maja odbyła się konferencja prasowa kończąca projekt unijny „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. To trzeci taki projekt w chronologii przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Wodociągi Białostockie. W jej zakresie m.in. wybudowano nowoczesną, całkowicie zautomatyzowaną stację zlewną nieczystości płynnych, wyposażoną w instalację do usuwania odorów.

Koniec z odorami w Białymstoku

Jest to naprawdę ważna inwestycja. Osiągnięta w ten sposób lepsza ja zakończonej dużej modernizacji tego obiektukość powietrza, brak uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów, to przede wszystkim lepsza jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, ale i mieszkających dalej… - tak o przedsięwzięciu powiedział Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

 

Hermetyzacja i dezodoryzacja

Chodzi o ostatnie w harmonogramie realizacji zadanie inwestycyjne, które ma największy zakres w całym przedsięwzięciu. Polegało ono na hermetyzacji i dezodoryzacji procesów technologicznych oczyszczania ścieków, które emitują najwięcej szkodliwych zapachów. W ramach tej inwestycji została też wybudowana nowoczesna stacja zlewna nieczystości płynnych, gdzie pojazdy asenizacyjne przywożą ścieki z całej aglomeracji i spoza niej. Jest ona zautomatyzowana, zhermetyzowana i wyposażona w instalacje badania ścieków i usuwania odorów.

Wodociągi Białostockie, dzięki temu, że umiejętnie wykorzystują środki unijne, stale, konsekwentnie i efektywnie podnoszą komfort życia mieszkańców Białegostoku i stale optymalizują gospodarkę wodno-ściekową na terenie aglomeracji białostockiej... - tak podsumowała projekt Beata Wiśniewska - prezes Białostockich Wodociągów

 

Problemy z taryfami

Podczas uroczystości podkreślono także problemy przedsiębiorstwa z realizacją wniosku o nowe taryfy, złożonego ponad rok temu u centralnego regulatora. Wobec pogarszającej się sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej, utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na odpowiednim poziomie i dalsze podnoszenie komfortu mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stają się coraz trudniej wykonalne.

źródło: Wodociągi Białostockie
fot. Wodociągi Białostockie
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ