Partner serwisu
08 lipca 2021

Jak zarządzać spółką wod-kan?

Kategoria: VII Konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

„PRZEDSIĘBIORSTWO JUTRA w branży wod-kan – jak powinno wyglądać?” – to tytuł panelu inaugurującego VII Konferencję Naukowo-Techniczną Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN, która odbywa się w Szczyrku.

Jak zarządzać spółką wod-kan?

Panel I otworzył referat „A-QUO Vadis – perspektywa cyfrowej przyszłości”, który wygłosił Piotr Potejko z Uniwersytetu Warszawskiego, mający ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa.

Prelegent przypomniał aktualne zagrożenia cywilizacyjne, w tym utrudniony dostęp do wody.

– Rywalizacja o kurczące się zasoby wody słodkiej spowoduje regionalne napięcia polityczne, mogące przerodzić się w konflikty zbrojne – podkreślał.

Wyzwania „na dziś” związane z wodą, to wg P. Potejki zmiany klimatyczne, wzrost liczby ludności i postępująca urbanizacja, starzenie się i nadmiernie obciążona infrastruktura wodociągowa.

– W takim środowisku przedsiębiorstwa wod-kan muszą nadal świadczyć podstawowe usługi, w tym dostarczać bezpieczną wodę pitną, zarządzać wodami opadowymi i ściekami.

P. Potejko zarysował też trendy światowe związane z branżą wod-kan: – To systemy wodociągowe nowej generacji, wykraczające poza tradycyjną infrastrukturę wod-kan oraz rozwój nowych systemów na tle systemów cyberfizycznych, cyfryzacji i big data, w których oprogramowanie, czujniki, procesory i technologie komunikacyjne są coraz bardziej zintegrowane, aby umożliwić świadome podejmowanie decyzji w coraz bardziej zmieniającym się, złożonym i niepewnym świecie.

Zmieniające się otoczenie, wspomniane wyzwania, wymagają transformacji w celu optymalizacji procesów i wydajności operacyjnej. Istotne jest tu m.in.: oferowanie nowych usług, maksymalizacja odzyskiwania zasobów wody, nowe podejście cyfrowe, podejście systemowe (uwzględniające wzajemne powiązania wykorzystania wody w różnych sektorach) czy tłumienie rozprzestrzeniania się awarii oraz cyfryzację sposobu zarządzania, dystrybucji i regulacji wody.

 

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego

O transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego mówił Jacek Pietras z S&T Services Polska Sp. z o.o.

Przypomniał, że transformacja cyfrowa to zespół przemian w zakresie technologii i metod prowadzenia biznesu, ale także przemiana mentalna i kulturowa.

– Również w zakresie zarządzania majątkiem firm zmiana jest bardzo dynamiczna. Dziś korzystamy z systemów predykcyjnych, zarządzania ryzykiem, a jutro pojawi się sztuczna inteligencja czy algorytmy uczenia maszynowego – wymieniał prelegent. Wskazał wyzwania, zagrożenia i szanse związane z transformacją cyfrową, wśród których jest optymalizacja działań i kosztów czy stabilizacja technologiczna, pod warunkiem wyboru właściwej platformy. – Rekomendujemy tu system SAP, pozwalający na m.in. inteligentne zarzadzanie majątkiem – wskazywał J. Pietras.

 

KartGIS

Martyna Piszczek z KartGIS Sp. z o.o. omówiła innowacyjne rozwiązania GIS ograniczające straty wody. Firma KartGIS Sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania z ponad 10-letnim doświadczeniem. Buduje autorskie rozwiązania dla branży utility, wdraża systemy billingowe, workflow, eBOK oraz systemy GIS.

– Wszystkie systemy są ze sobą ściśle zintegrowane. Dokonujemy również integracji z systemami dziedzinowymi już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, w tym z systemem billingowym, workflow, SCADA, flotą pojazdów i innymi – mówiła przedstawicielka firmy KArtGIS. Wymieniła zalety strefowania, podając m.in. przykład jednej z gmin na Śląsku, która zaimplementowała rozwiązania firmy. Pozwoliły na znaczne obniżenie strat wody. W niecałe 5 lat zwróciły się całe koszty inwestycji – podkreślała.

Dalsza cześć prezentacji poświęcona była modelowi matematycznemu KArtGIS. Jego zalety to integracja, intuicyjność, jeden interfejs, jakość danych i wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji dla spółki wod-kan.

 

Ograniczanie strat

Już 30 lat działa na rynku firma Złote Runo, której historię i doświadczenia w branży wodociągowo-kanalizacyjnej przedstawił Adam Włodarczyk. Przypomniał sposób działania spółki: od rozpoznania potrzeb klienta, po stałą opiekę i pomoc online. –

Naszą główną misją jest ograniczenie pozornych i rzeczywistych strat – przypomniał. – Tu podstawą jest prawidłowy dobór wodomierzy – zaznaczył Adam Włodarczyk, podając przykłady implementacji. Firma specjalizuje się m.in. w dynamicznej regulacji ciśnienia w strefie, co pozwala uzyskać znaczne obniżenie minimalnych nocnych przepływów, co przekłada się na niższy poziom strat.

W ofercie Złote Runo ma także loggery szumu, umożliwiające stały, akustyczny monitoring wycieków z funkcją zdalnej korelacji, oraz zasilany bateryjnie system monitoringu jakości wody. Spółka proponuje także rozwiązania do monitorowania sieci kanalizacyjnej.

 

Aspekty bezpieczeństwa usług publicznych

Aspekty bezpieczeństwa usług publicznych na podstawie doświadczeń Wodociągów Miasta Krakowa omówił Piotr Ziętara, prezes zarządu spółki, przybliżając działania przedsiębiorstwa wobec epidemii.

Prezes Ziętara nakreślił skutki, jakie w organizacji wywołała pandemia. Wodociągi Miasta Krakowa odnotowały m.in. spadek wolumenu sprzedaży wody i odbioru ścieków, w szczególności tzw. pozostałych odbiorców, co spowodowało obniżenie poziomu przychodów.

Prezes wspomniał o powołaniu sztabu kryzysowego – wszystkie procedury związane z COVID liczą w spółce 320 stron, do tego stworzono 74 plakatów graficznych.

Istotne w zaistniałej sytuacji kryzysowej było wyznaczenie jasnych celów strategicznych. – Oparliśmy się tu o trzy grupy takich celów. To bezpieczeństwo, ciągłość i płynność – wymieniał prezes Ziętara, który omawiając zmiany, które w organizacji spółki spowodował COVID, przytoczył kilka liczb, dobrze obrazujących skalę wyzwania: w Wodociągach Miasta Krakowa zakupiono m.in. ponad 700 tys. maseczek ochronnych.

Prezes przypomniał też akcje informacyjne prowadzone przez firmę podczas pandemii m.in. w mediach społecznościowych. Na zakończenie prelekcji podkreślał, że mimo dużej niepewności, przedsiębiorstwo opracowało trzy istotne dokumenty: Plan operacyjny na 2021, wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

***

VII Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN odbywa się w Szczyrku w hotelu Meta w dniach 8-9 lipca 2021 r. Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o. – wydawca magazynu Kierunek Wod-Kan oraz portalu www.kierunekwodkan.pl.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ