Partner serwisu
Tylko u nas
14 grudnia 2020

Dążąc do samowystarczalności

Kategoria: Artykuły z czasopisma

W ramach realizacji strategii miasta Konin oraz założeń Klastra Energii – Zielona Energia Konin, PWiK Sp. z o.o. rusza z budową największej farmy fotowoltaicznej w mieście. O autorskim pomyśle, założeniach i wyzwaniach inwestycji opowiada Maciej Nowicki, rzecznik prasowy konińskiego PWiK.

Dążąc do samowystarczalności

Julia Koźlik: Mówi się, że klastry energii to szansa na szybki rozwój branży wod-kan i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Jak to było w przypadku konińskiego PWiK?

Maciej Nowicki: Skorzystaliśmy z tej szansy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 15a ustawy o OZE, klaster energii jest porozumieniem cywilnoprawnym tworzącym przestrzeń do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej lub innej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i wykorzystywania jej na potrzeby własne. Klastry mają możliwość obrotu energią elektryczną z OZE lub innych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej przez podmioty wchodzące w skład danego klastra. Fundamentem powstania Klastra Energii – Zielona Energia Konin (KE-ZEK) było zapewnienie przez PWiK Sp. z o.o. samowystarczalności na energię cieplną dla obiektów na terenie dwóch oczyszczalni ścieków w Koninie. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu autorskiego pomysłu wykorzystania ścieków oczyszczonych jako źródła ciepła dla instalacji pomp ciepła, których nominalna łączna moc wynosi dzisiaj blisko 550 kW. Kolejna pompa zostanie wybudowana przy okazji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Konin-Kurów. Następnym krokiem była budowa pilotażowej instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie, o mocy 40 kW, powiększona później do 100 kW, która wspomaga zasilanie oczyszczalni. Działania te otworzyły drogę dla kolejnych inwestycji w OZE, i tak 21 czerwca 2018 roku z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie zostało podpisane porozumienie dotyczące zawiązania współpracy podmiotów w ramach klastra energii. Dziś klaster ma sześciu uczestników, a PWiK Sp. z o.o. w Koninie jest koordynatorem całego projektu.

Jakie są jego główne założenia?

KE-ZEK został stworzony w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, w szczególności w rozwijającym się obszarze Odnawialnych Źródeł Energii oraz zarządzania energią przez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Klaster ma pomóc w inwestycjach, których realizacja byłaby utrudniona lub niemożliwa dla podmiotów niebędących uczestnikami klastra. Przykładem tego może być projekt pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg” o mocy 2,18 MW. To największa tego typu inwestycja w regionie.

Dzięki wysiłkom pracowników PWiK Sp. z o.o. w Koninie i utworzeniu klastra możliwe było pozyskanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej na budowę farmy fotowoltaicznej w ramach osi priorytetowej I – Zmniejszanie emisyjności gospodarki, programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jako jedyny klaster w Polsce uzyskaliśmy pozytywną ocenę wniosku i podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, które wyniesie maksymalnie 8,3 mln złotych. Podstawowym celem działania klastra jest budowanie silnej pozycji na lokalnym rynku energetycznym i konsolidacja potencjału uczestników, który nie mógłby być w pełni wykorzystany przez pojedyncze podmioty.

PWiK w Koninie posiada największą instalację fotowoltaiczną w mieście, o łącznej mocy 100 kW, która działa na terenie oczyszczalni ścieków. Wiemy też, że kolejna o takiej samej mocy powstanie na modernizowanej obecnie Stacji Uzdatniania Wody. Skąd zatem pomysł na budowę trzeciej instalacji, której moc wyniesie aż 2,18 MW?

Budowa farmy fotowoltaicznej jest rezultatem m.in. wcześniejszych inwestycji „Pewiku” w Odnawialne Źródła Energii, które się sprawdziły i przynoszą wymierne efekty ekologiczne oraz ekonomiczne. Oszczędności wynikające z budowy pomp ciepła to ok. 230 tys. zł w skali roku, a będą one większe, zważywszy na wzrost cen energii cieplnej na rynku. Biorąc pod uwagę, że roczne koszty energii elektrycznej „Pewiku” to ok. 2,8 mln złotych, postanowiliśmy dywersyfikować ryzyko wzrostu cen i inwestować w produkcję energii elektrycznej. Niestety, dynamika wzrostu rynkowych cen prądu to czynnik, na który nie mamy wpływu. Wymaga to od nas działań prewencyjnych, które pomogą zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstwa. Dlatego, po modernizacji obu oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody, kolejnym celem spółki jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej, a budowa elektrowni fotowoltaicznej znacznie nas do tego celu przybliża.

Rozmawiała Julia Koźlik, redaktor BMP

Cały wywiad został opublikowany w nr 4/2020 magazynu Kierunek Wod-Kan

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ