Partner serwisu
05 listopada 2020

Unijna dotacja na rozwój geotermii w Koninie

Kategoria: Aktualności

Ponad 24 mln zł unijnej dotacji umożliwi budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie. Inwestycja, na którą dofinansowanie z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie kosztowała ponad 56 mln zł. Dzięki dofinansowaniu, kompleksowo pozyskiwana woda z podziemnego źródła geotermalnego ogrzeje budynki w Koninie. Pomoże to także zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza.

Unijna dotacja na rozwój geotermii w Koninie

Beneficjent, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o., wybuduje ciepłownię geotermalną o mocy 8,1 MW wraz z przyłączem do istniejącej magistrali ciepłowniczej. Równolegle zostanie wykonany odwiert geotermalny Konin GT-3, który będzie pełnił rolę otworu chłonnego, gdzie wtłaczane będą wychłodzone wody termalne ujęte otworem Konin GT-1. Dzięki wykorzystaniu tego lokalnego zasobu energii odnawialnej – źródła geotermalnego, zmniejszy się popyt na energię ze źródła konwencjonalnego. Przyniesie to redukcję emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym także gazów cieplarnianych. W wyniku budowy ciepłowni przewiduje się zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 6 746,09 Mg/r. oraz produkcję energii cieplnej z OZE w ilości 44 149,70 MWh/r.

Umowa dofinansowania konińskiego przedsięwzięcia została podpisana pod koniec października przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego i Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Koninie Sławomira Lorka.

Źródłem unijnej dotacji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie korzysta już, dzięki pośrednictwu Narodowego Funduszu, z funduszy unijnych na dwie inne inwestycje ciepłownicze w Koninie: przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina oraz przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych. Dotacje na te przedsięwzięcia pochodzą również z POIiŚ 2014-2020, ale w tych przypadkach z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

źródło: NFOŚiGW
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ