Partner serwisu
08 września 2020

Nowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Obra” w Młynarach

Kategoria: Aktualności

Po wielu latach Gmina Młynary doczekała się budowy nowej oczyszczalni ścieków.

Nowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Obra” w Młynarach

31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę o dofinansowanie do przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w Młynarach. Obiekt, który będzie przedmiotem inwestycji to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Obra”.

Będzie to jedna z największych inwestycji realizowanych na terenie gminy. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 8,5 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie około 6 mln złotych. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej.

Funkcjonująca dotychczas oczyszczalnia powstała w 1993 r., początkowo na potrzeby budynków Młynarskiej spółdzielni Mieszkaniowej i była wyposażona w 3 bioreaktory SBR i 10 segmentów poletek osadowych. w 1995 r. oczyszczalnia została rozbudowana o kolektor do budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach. w latach 1996-1998 kontynuowano rozbudowę oczyszczalni o kolejne kolektory kanalizacji sanitarnej. Od 2000 roku oczyszczalnia wymagała już gruntownej modernizacji jednak Gminy nie było stać na sfinansowanie tak kosztownej inwestycji.

Obecnie do oczyszczalni ścieków w Młynarach podłączona jest sieć kanalizacyjna o łącznej długości 9,1 km, która odbiera ścieki od 1 621 mieszkańców miasta a także ścieki dowożone z nieskanalizowanej części gminy. Oprócz tego przez wiele lat oczyszczalnia przyjmowała agresywne ścieki przemysłowe z Mleczarni Młynarskiej, a obecnie ze Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK. Stosowana w oczyszczalni technologia jest przestarzała i wymaga pilnej modernizacji zapewniającej dostosowanie poziomu oczyszczania ścieków do wymagań określonych przepisami prawa.

Nowa oczyszczalnia będzie pracowała w oparciu o najnowsze technologie, Dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy się także maksymalna przepustowość oczyszczalni, co umożliwi w przyszłości rozbudowę gminnej sieci o kolejne odcinki i przyłączanie do niej kolejnych miejscowości.

Działania zmierzające do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej prowadzone były dwutorowo. Oprócz starań o budowę nowej oczyszczalni prowadzono rozmowy z Zarządem Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK, mające na celu zobligowanie zarządzających zakładem do budowy podoczyszczalni ścieków. Rozmowy zakończyły się sukcesem. Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK jest w trakcie realizacji budowy zbiornika uśredniającego i flotatora. Zastosowanie systemu podczyszczania ścieków spowoduje, że nowo wybudowana oczyszczalnia gminna będzie mogła bez obaw przyjąć i oczyścić mleczarski ściek.

Zakończenie budowy nowej oczyszczalni ścieków w Młynarach zaplanowano na grudzień 2021 r.

Dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Obecna oczyszczalnia ścieków w Młynarach

źródło: Informacja prasowa
fot. Urząd Miasta i Gminy Młynary; fotografia ilustracyjna, 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ