Partner serwisu
28 lipca 2020

MPWiK: Przygotowujemy nowe inwestycje

Kategoria: Aktualności

Pierwsza inwestycja dotyczy projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota w Piekarach Śląskich oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami. Przedmiotem drugiego są roboty budowlane związane z wykonaniem sieci oraz przyłączy wod.-kan. w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego.

MPWiK: Przygotowujemy nowe inwestycje

Przedmiotem pierwszego z ogłoszonych dziś  zamówień jest wykonanie usługi związanej z wykonaniem dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

  1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3-go Maja i w ul. Bocznej w Piekarach Śląskich”,
  2. ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6, 8, 10, 12, 14, 16 w Piekarach Śląskich”.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnej z zapisami niniejszej SIWZ i jej załącznikami, w szczególności z OPZ,
  • wykonanie dokładnego opisu technicznego zawierającego wszelkie istotne i niezbędne informacje dla Wykonawcy robót budowlanych wraz z określeniem kategorii geotechnicznej gruntu,
  • opracowanie kompletnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowanie pozostałych niezbędnych dokumentów przetargowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz dokumentów projektowych, tj. w szczególności przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego również w formie zagregowanej i innych (plan BIOZ),
  • pełnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiot drugiego stanowią roboty budowlane związane z wykonaniem sieci oraz przyłączy wod.-kan. na terenie miasta Piekary Śląskie, polegające na: budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy w Piekarach Śląskich - ETAP II.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • II etap budowy sieci wodociągowej,
  • likwidację istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy,
  • odtworzenie nawierzchni,
  • wycinkę drzew i krzewów.
źródło: MPWiK w Piekarach Śląskich
fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ