Partner serwisu
Tylko u nas
20 kwietnia 2020

Misja i wizja, czyli o potrzebie strategii przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Niemal każda spółka wod-kan ma opracowany dokument strategiczny. Czy jednak we właściwy sposób? Jakie elementy powinny znaleźć się w strategii?

 

Misja i wizja, czyli o potrzebie strategii przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Strategicznym celem zarządu jest wzrost wartości przedsiębiorstwa” – to kanon sztuki zarządzania. Strategia to program, cel, plan lecz także liczby i wskaźniki – tego typu sformułowania najczęściej padają w literaturze fachowej dotyczącej zarządzania strategicznego. Przegląd dokumentów przedsiębiorstw z różnych branż przekonuje, że prawie wszystkie mają wdrożoną strategię i dysponują dokumentami o randze strategicznej. Spora część tych przedsiębiorstw kiepsko radzi sobie na rynku, wiele z nich balansuje na granicy opłacalności, niektóre upadają. Część jednak działa i odnosi sukcesy. Czy istnieje strategia sukcesu? Czy złote rady ekspertów od zarządzania mają sens i znaczenie?

Na wodociągowym podwórku

Niemal każde przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ma opracowany dokument strategiczny, wyznaczoną misję i zdefiniowaną wizję swojego działania. Trudno jednak w dostępnych materiałach doszukiwać się informacji o wzroście wartości przedsiębiorstwa jako o celu strategicznym. Dlaczego? Okropne słowo „specyfika” każe nam mówić i wielokrotnie powtarzać, że woda to życie, skarb, dziedzictwo, o które należy dbać. Zatem woda to wartość! Dlaczego wobec tego tak trudno zdobyć się na sformułowanie definicji misji kojarzącej wartość przedsiębiorstwa z wartością wody? Dlaczego? Skoro w jednym z podstawowych dokumentów przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, jakim jest wniosek taryfowy (i sama taryfa), trudno znaleźć sformułowanie o wartości przedsiębiorstwa, to jedynym miejscem (dokumentem), w którym bez obaw, jak się wydaje, można „pofantazjować” na ten temat, pozostaje STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Czy tak może być? Czy takie postawienie sprawy ma sens?

O istocie strategii

Spośród wielu definicji strategii najlepsze wydają się te najprostsze – zagadnienie zarządzania strategicznego jest wystarczająco złożone, aby jeszcze komplikować go dodatkowo wyrafinowanymi definicjami. W związku z powyższym, warto skupić się na najistotniejszym elemencie strategii, jakim jest jej mierzalność, czyli tak naprawdę na liczbach i wskaźnikach. Dzięki nim wiemy, dokąd zmierzamy, potrafimy także prawidłowo ocenić stan aktualny, trendy i stopień zaawansowania realizacji planu. Możemy również odpowiednio wcześnie zareagować na nieprawidłowości. Strategia to nie jest beletrystyka ani fotografia stanu aktualnego, lecz skwantyfikowany plan długoterminowych działań.

Obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa wod-kan w ujęciu strategicznym

Działalność przedsiębiorstwa można podzielić na obszary, domeny, zagadnienia, można też opisać ją z różnych punktów widzenia. Jedną z propozycji jest podział na cztery perspektywy zrównoważonej karty wyników (BSC), tj. finansową, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Inny sposób to podział na zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, działania dodatkowe i administracja wewnętrzna. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków (Dz.U. z 2018, poz. 472) oraz załączone do niego wzory tabel także stanowią bardzo dobrą podstawę do podziału funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na grupy tematyczne. W takim jednak przypadku musimy pamiętać m.in. o działalności dodatkowej, hurtowej. Ważne jest, by podział obejmował wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż tylko wtedy możliwe będzie opracowanie prawidłowej strategii działania przedsiębiorstwa. Niezależnie od wskazań teoretyków strategii dotyczących czterech ramion zrównoważonej karty wyników, lepsze z praktycznego punktu widzenia wydaje się skoncentrowanie na następujących czterech segmentach działalności.

 

Cały artykuł został opublikowany w nr 1/2020 magazynu Kierunek WODKAN.

 

 

fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ