Partner serwisu
14 lutego 2020

Stop suszy! Finisz konsultacji społecznych na temat strategicznego planu

Kategoria: Aktualności

Do 15 lutego trwają półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Przypominamy, że wydarzenia z udziałem mieszkańców odbywały się w 15 największych polskich miastach, w tym 16 września 2019 roku we Wrocławiu. Każdy w czasie ich trwania mógł zgłosić swoje uwagi. Teraz to ostatnia szansa. Przypomnijmy, że to kluczowy etap strategicznego projektu pod nazwą Stop suszy! realizowanego przez Wody Polskie.

Stop suszy! Finisz konsultacji społecznych na temat strategicznego planu

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 metrów sześciennych wody na cały rok. To cztery razy mniej niż w innych państwach UE. Jednym z powodów tego niekorzystnego stany rzeczy jest niski poziom retencji wód. Na terenie Polski zatrzymujemy tylko ok. 6,5% tzw. rocznego odpływu rzecznego. To stanowczo za mało i stąd w PPSS znalazło się aż 68 propozycji zadań inwestycyjnych budowy i przebudowy urządzeń wodnych służących zwiększaniu retencji i wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy.

PPSS, który będzie najważniejszym efektem projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Projekt PPSS po konsultacjach społecznych zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 roku końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami ustawy Prawo wodne. W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS, przeprowadzono bezprecedensową ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się między innymi dwie ogólnopolskie konferencje eksperckie. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

źródło: wody.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ