Partner serwisu
03 lutego 2020

O gospodarce wodnej na terenach wiejskich województwa małopolskiego

Kategoria: Aktualności

W miniony czwartek Dyrektor RZGW - Małgorzata Sikora spotkała się z Komisją Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego. Rozmawiano o realizacji gospodarki wodnej na terenach wiejskich.

O gospodarce wodnej na terenach wiejskich województwa małopolskiego

Głównym tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, była realizacja gospodarki wodnej na terenach wiejskich. Poza zaprezentowaniem radnym sejmiku działań statutowych PGW Wody Polskie, przedstawieniu aktualnego stanu prawnego dotyczącego gospodarowania wodami w Polsce, zwróceniem uwagi na szczególnie aktualny problem suszy, ale także występujących powodzi, Dyrektor Małgorzata Sikora omówiła między innymi takie zagadnienia, jak racjonalne gospodarowanie wodami na terenach wiejskich, w tym zasady udzielania zgód wodnoprawnych, zasady ochrony wód, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Podczas rozmów z radnymi sejmiku nt. działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy odnoszących się do rolnictwa, Małgorzata Sikora zwracała również uwagę i podkreślała potrzebę edukacji w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą. Jak mówiła – stosowanie zasad ujętych w zbiorze dobrych praktyk przyczyni się do obniżenia skutków suszy rolniczej. Te dobre praktyki to między innymi: oszczędne gospodarowanie wodą w gospodarstwach rolnych i na gruntach poprzez np. skrupulatne planowanie nawodnień, stosowanie zabiegów agrotechnicznych wpływających na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie i poprawy retencji wody w glebie, czy działań zwiększających retencję wód na gruntach rolnych, poprzez ograniczenie spływu powierzchniowego, zatrzymywanie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych. Poza edukacją, to oczywiście też działania takie jak choćby budowa ujęć wód podziemnych, budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych, wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw.

Dyskutowano również  nt. inwestycji Wód Polskich w województwie małopolskim. Mówiono zarówno o zadaniach bieżąco realizowanych, jak i planowanych do realizacji na najbliższe lata, a które dotyczą między innymi zabezpieczenia brzegów poszczególnych rzek, przebudowy i modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych, czy opracowania koncepcji budowy nowych.    

Dyrektor Małgorzata Sikora wyraziła uznanie dla dobrej współpracy z samorządowcami województwa małopolskiego, równocześnie zachęcając do dalszej współpracy.

źródło: krakow.wody.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ