Partner serwisu
16 grudnia 2019

Mrągowo: Remont generalny stacji uzdatniania wody i głównej przepompowni ścieków

Kategoria: Aktualności

Gruntowne modernizacje przeszły stacja uzdatniania wody i główna przepompownia ścieków w Mrągowie. W ramach inwestycji w pełni zautomatyzowano uzdatnianie wody, wymieniono cały układ technologiczny z pompami, automatyką sterowania i kratą mechaniczną, a także zainstalowano nowoczesny system eliminacji odorów z wykorzystaniem technologii foto-jonizującej. Łączny koszt inwestycji to ponad 7,5 miliona złotych.

Mrągowo: Remont generalny stacji uzdatniania wody i głównej przepompowni ścieków

W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa wykonana została pełna automatyka procesu uzdatniania wody. Zmodyfikowana została technologia płukania filtrów poprzez wstępne przedmuchiwanie złoża. Dzięki temu roczne zużycie wody na cele technologiczne stacji zmniejszy się o blisko 60 tys. m³ (blisko czterokrotnie w porównaniu do lat poprzednich).

Wymiana ręcznych zasuw na przepustnice z napędem pneumatycznym całkowicie wyeliminowała fizyczny udział pracowników w płukaniu filtrów (wcześniej wymagało dużego wysiłku).
Rozszerzone zostało również oprogramowanie SCADA, umożliwiając podgląd pracy stacji i studni głębinowych przez Internet.

- W ramach inwestycji dokonano również zakupu nowoczesnego, energooszczędnego zestawu pompowego tłoczącego wodę do miasta – dodaje Andrzej Wołosz, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. - Wcześniej używany zestaw pełnić będzie funkcję awaryjną, co ma wyeliminować ryzyko ograniczenia dostaw wody mieszkańcom Mrągowa w przypadku awarii.

Ponadto wykonane zostały prace budowlane mające na celu poprawę stanu technicznego powierzchni ścian, podłóg, stalowych elementów konstrukcyjnych i technologicznych, dzięki czemu obiekt SUW nabrał nowego świeżego wyglądu. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kWp, z której cała wyprodukowana energia zostanie zużyta na potrzeby własne stacji, zmniejszy koszty zakupu stale drożejącej energii z sieci dystrybucyjnej.

Koszt modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa wyniósł blisko 3 mln zł.

W roku 2019 zakończono również projekt pn.: „Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie”, którego wartość wyniosła 4 mln 404 tys. zł.

- W ramach tego zadania wybudowana została pompownia rezerwowa, której uruchomienie pozwoliło wyłączyć z eksploatacji starą, modernizowaną przepompownię – wyjaśnia Andrzej Wołosz. - Obraz jaki odsłonił się po odpompowaniu ścieków i usunięciu osadów ze zbiornika retencyjnego i kanału wlotowego, w pełni potwierdził zasadność wykonania gruntownej modernizacji. Kilkudziesięcioletnia ciągła eksploatacja obiektu doprowadziła do zaawansowanej korozji konstrukcji żelbetowych, które w części trzeba było na nowo odtworzyć.

Po zakończeniu modernizacji, przepompownia oraz teren ją otaczający nabrały całkowicie nowego wyglądu. Wymieniony został cały układ technologiczny z pompami, automatyką sterowania i kratą mechaniczną. Istotnym - zwłaszcza dla zamieszkujących w sąsiedztwie przepompowni mieszkańców – elementem inwestycji jest system eliminacji odorów z wykorzystaniem technologii foto-jonizującej. Dzięki niemu obiekt jest mniej uciążliwy zapachowo dla otoczenia. Do ogrzewania przepompowni zastosowano pompę ciepła.

W trakcie realizacji jest budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krótkiej w Mrągowie.

Powyższe inwestycje realizowane są w ramach projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” ,oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Łącznie wydatki na nie poniesione w roku 2019 wyniosły7 mln 507 tys. zł w tym wartość dofinansowania wyniosła 4 mln 939 tys. zł.

źródło: mragowo.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ