Partner serwisu
04 listopada 2019

W Pionkach otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków

Kategoria: Aktualności

31 października uroczyście otwarto zmodernizowany obiekt i tym samym zakończyła się realizacja największej inwestycji w Pionkach – przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pionkach, która służy miastu i gminie Pionki.

W Pionkach otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków

Gmina i miasto Pionki tworzą wspólną aglomerację na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 2005 r. kiedy miasto Pionki przystąpiło do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Decyzja wojewody była podjęta po pozytywnej opinii ówczesnej Rady Miasta Pionki. Pierwszy pomysł i początki modernizacji oczyszczalni można datować na rok 2011 r., kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach, które przejęło w aporcie oczyszczalnię wybudowaną w 1973 r. Spółka miejska PWKC od samego początku dążyła do modernizacji obiektu poprzez opracowanie koncepcji, która posłużyła do pozyskania środków na projekt modernizacji, a sam projekt posłużył do pozyskania środków na budowę nowoczesnego obiektu.

Środki na projekt oczyszczalni zostały pozyskane dzięki podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przewidywane środki z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie dofinansowania 757 774 zł, a na samą budowę tego obiektu PWKC podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt realizacji całego projektu to 30 805 153 zł, a dofinansowanie wyniosło 19 638 285,44 zł. Oprócz dofinansowania spółka otrzymała pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 10 643 849 zł. Dzięki tym środkom PWKC mogło przeprowadzić cały proces projektowania i modernizacji oczyszczalni ścieków. W związku z koniecznością osiągnięcia efektu ekonomicznego 23 lipca 2019 r. przy współpracy PWKC oraz burmistrza Roberta Kowalczyka podpisano aneks do umowy o dofinansowanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni. Kwota kolejnej dotacji, którą otrzymało miasto Pionki na realizację projektu to ok. 1 mln zł.

Inwestycja rozpoczęła się w 2016 r. Jej celem była przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w sposób pozwalający sprostać wymaganiom stawianym przez Unię Europejską dotyczącym jakości oczyszczonych ścieków oraz prowadzenia gospodarki osadowej.

– Otwarcie oczyszczalni ścieków to duży sukces – mówił burmistrz Robert Kowalczyk. – Jest to nowoczesna oczyszczalni na miarę XXI wieku, która będzie służyła mieszkańcom miasta i gminy Pionki. To bardzo ważne, że wpisujemy się w ekologię i jesteśmy pionierami na rynku modernizacji oczyszczalni w naszym regionie.

Modernizacja pozwoliła wyposażyć aglomerację Pionek w infrastrukturę techniczną umożliwiającą ochronę środowiska naturalnego dzięki czemu miasto spełni warunki zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

źródło: pionki.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ