Partner serwisu
11 września 2019

Porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" podpisane

Kategoria: Aktualności

9 września br. Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" podpisane

Do tej pory na Porozumieniu swoje podpisy złożyli Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.


"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" to sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi, która stanowi forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

Udział w pracach Sieci daje możliwość :

  • opracowywania wytycznych i metodologii w celu integracji tematyki, dotyczącej ochrony środowiska w programy i działania współfinansowane z funduszy unijnych;
  • wymianę informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych;
  • promowanie polityk Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz Polityki Spójności;
  • wymianę wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć krajową;
  • jak również
  • umacnianie relacji między organami odpowiedzialnymi za realizacje działań dotyczących ochrony środowiska.

Rozszerzenie porozumienia o Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma na celu  dostosowanie jego treści do zmian legislacyjnych, które zaszły w polskim prawodawstwie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej część kompetencji Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodami została przekazana Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zmiana zapisów Porozumienia poprzez włączenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako Sygnatariusza Porozumienia, daje możliwość współuczestniczenia w pracach Sieci oraz realizację celów i zadań w szczególności grupy roboczej ds. Gospodarki Wodnościekowej.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ