Partner serwisu
04 września 2019

Wstępne przyczyny powstania awarii układu przesyłającego ścieki pod Wisłą

Kategoria: Aktualności

Wykonane do tej pory prace wskazują, że bezpośrednią przyczyną zaistniałego we wczesnych godzinach porannych w dniu 27 bm. rozszczelnienia południowego przewodu przesyłowego (nitka A), skutkującego zalaniem poddennego odcinka tunelu ściekami, było pęknięcie rurociągu ciśnieniowego z tworzywa sztucznego w sąsiedztwie jego połączenia z odcinkiem rurociągu stalowego.

Układ Przesyłowy służący do transportu części ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oddany do użytkowania w 2013 roku składa się z szeregu obiektów technologicznych: komór połączeniowych, komory krat służącej do usuwania dużych zanieczyszczeń stałych, które podlegają utylizacji w innych obiektach Spółki, układu syfonowego zakończonego zasuwami sterującymi i przyłączeń do kolektora grawitacyjnego po stronie prawobrzeżnej Warszawy.

Układ syfonowy wykonany został w formie dwóch przewodów ciśnieniowych o średnicy DN1600 mm każda. Nitki syfonowe ułożone zostały w tunelu o obudowie tubingowej, wyposażonym w ciąg komunikacyjny. Nitki syfonowe zaprojektowano jako pracujące w cyklu zmianowym, pozwalającym na ich utrzymanie w ciągłej sprawności.

Po awarii pierwszej nitki syfonowej (południowej) przystąpiono do analizy danych z monitoringu, pomiarów oraz inspekcji możliwych w aktualnych wówczas warunkach. Działania te sukcesywnie rozwijano, w miarę postępu prac umożliwiających dostęp do uszkodzonych elementów systemu przesyłowego. Wykonane do tej pory prace wskazują, że bezpośrednią przyczyną zaistniałego we wczesnych godzinach porannych w dniu 27 bm. rozszczelnienia południowego przewodu przesyłowego (nitka A), skutkującego zalaniem poddennego odcinka tunelu ściekami, było pęknięcie rurociągu ciśnieniowego z tworzywa sztucznego w sąsiedztwie jego połączenia z odcinkiem rurociągu stalowego.

Znaczne ciśnienie ścieków wypływających z uszkodzonego rurociągu doprowadziło także do uszkodzenia sąsiedniego kolektora północnego (nitka B), przy czym jego rozszczelnienie miało zdecydowanie łagodniejszy charakter, przez co ujawniło się dopiero po odwodnieniu tunelu ze ścieków, tj. we wczesnych godzinach porannych 28 bm.

Taki stan uniemożliwił przesył ścieków i wymusił uruchomienie procedury ich awaryjnego zrzutu do rzeki Wisły od godz. 8.00 28.08.2019 r. Podkreśla się, że uszkodzeniu uległy fragmenty przewodów transportujących ścieki, natomiast konstrukcja, czyli tunel stanowiący obudowę dla kolektorów, nie uległ naruszeniu.

Uszkodzenia wystąpiły na takich odcinkach przewodów (rurociągów), które ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne (umieszczenie w otulinie betonowej), były niewidoczne, bowiem na stałe zamieszczono je w osłonie betonowej wyłączającej możliwość bieżącego do nich dostępu. Jedynie na etapie procesu budowlanego przed wprowadzeniem otuliny, można było zobaczyć te części rurociągów.

W toku dotychczasowych prac i wielowariantowych analiz określono koncepcję naprawy obu uszkodzonych rurociągów ciśnieniowych. W dniu 30 bm. rozpoczęto prace związane z usuwaniem (rozbiórką) uszkodzonych elementów, które powinny zostać odtworzone z uwzględnieniem wniosków wynikających z awarii. Kontynuowane są prace eksperckie i projektowe mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalność układu przesyłowego.

Jednocześnie oświadcza się, że dotychczasowe  oględziny uszkodzonych elementów rurociągów mogą świadczyć o niezgodnościach prowadzonych w 2011 i 2012 r., robót budowlanych z wymaganiami określonymi przez MPWiK w kontrakcie na wykonaniu przesyłu pod Wisłą.

W celu jednoznacznego wskazania przyczyny awarii lub splotu takich przyczyn niezbędne jest wykonanie specjalistycznych badań materiałowych (w tym próbek pobieranych w miarę rozbiórki uszkodzonych elementów) oraz dodatkowych analiz.

Priorytetem MPWiK jest jak najszybsze przywrócenie funkcjonalności układu przesyłu ścieków pod Wisłą do OŚ „Czajka” przy jednoczesnym wdrażaniu wszelkich tymczasowych rozwiązań redukujących poziom zanieczyszczeń, czego przykładem jest m.in. uruchomienie w dniu 31.08.2019 r. systemu ozonowania ścieków, co eliminuje bakterie i zwiększa stężenie tlenu w Wiśle. Współpracujemy także z przedstawicielami rządu w związku z budowa awaryjnego przerzut za pomocą mostu pontonowego stawianego przez wojsko. Uzgadniane są także rozwiązania polegające na poprowadzeniu tymczasowego przewodu przez Most Marii Skłodowskiej – Curie lub za pomocą tunelu przesyłowego. 

źródło: MPWiK w m. st. Warszawie
Barbara Rapp
2019-09-04
Z jakiego tworzywa wykonane są kolektory i jak wyglądało ich połączenie z rurociągiem stalowym ? W którym miejscu sieci jest to połączenie, skoro przewody znajdujące się w tunelu są w otulinie betonowej?
Amiblu
2019-09-04
Rury GRP
Tom
2019-09-04
Zastosowane rury firmy Hobas zalano gazobetonem (to beton o obniżonej wytrzymałości). Rury łączone są w kielichach (w poszerzony koniec kielicha w którym znajduje się uszczelka wciskana jest druga rura. Takie połączenie sprawdza się w kanalizacji grawitacyjnej gdzie nie występują duże ciśnienia. Na skutek zmiennych ciśnień nastąpiło przemieszczenie rur ku górze i zniszczenie wylewki i co widać na filmach dostępnych w sieci po inspekcji awaryjnej. Można zauważyć miejsca uniesienia się kolejnych odcinków. Kolektor nr I rozłączyły się. Po uruchomieniu II kolektora przy braku stabilnej osypki z piano betony kolektor II wypchnęło do góry rozszczelnił się i było po wszystkim.

Takie przypadki zna każdy który wykonywał wodociąg z PVC w piachu przy braku murków oporowych po puszczeniu wody rurociąg rozchodzi się.
Teraz trzeba skuć beton (miejsca jest mało co utrudni prace i transport) wybrać to wszystko na górę, rurociągi zamienić na monolityczne albo skręcane i zaprzeć o strop by nie było możliwości odkształcania pod wpływem ciśnień.
Szymon
2019-09-05
W Jastrzębiu Zdroju, gdzie występują szkody górnicze, tąpnięcia zastosowano rury z żeliwa sferoidalnego. Nie mieliśmy jeszcze ani jednej awarii rurociągu z tego materiału.
Bartosz
2019-09-05
Dlatego w Poznaniu pod Wartą zastosowaliśmy rury do kanalizacji ciśnieniowej z żeliwa sferoidalnego. Zdecydowano się na żeliwo sferoidalne ze względu na wysokie ciśnienie eksploatacyjne transportowanego medium – 25 bar.
Chris
2019-09-05
W 2013 pod rzeką Oławą na początku rozpatrywano też montaż tworzywa sztucznego. Ostatecznie zdecydowano się na montaż rur z żeliwa sferoidalnego z połączeniami blokowymi, kielichowymi.
Paweł
2019-09-07
po co to tak skomplikowano? we Wrocławiu dziala od 1901 roku poniemiecki syfon pod Odrą stalowe rury z nitowanych fragmentów łączące dzisiejsze pompownie nowy i stary port glowny węzeł przesylu ścieków we Wrocławiu rury maja 2 x 1 m średnicy dziala to grawitacyjne jest puszczone pod dnem Odry bez zadnych tuneli itp. dziala do dzisiaj choć od niedawna jego rola sie zmniejszyła bo zmodernizowano system przesylu . ale jest nadal sprawny po tylu latach . czy to co w Warszawie to nie jest przerost formy nad treścią? czy moze jedyne sluszne rozwiązanie?
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ