Partner serwisu
23 sierpnia 2019

Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy. Konferencja prasowa Wód Polskich

Kategoria: Aktualności

Rozpoczęcie projektu było tematem czwartkowego spotkania przedstawicieli Wód Polskich, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia oraz Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzaty Sikory, z dziennikarzami na stopniu wodnym Dwory. W konferencji wzięli również udział Sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda oraz Prezes NFOŚiGW Marek Ryszka.

Wody Polskie rozpoczynają inwestycję „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”. Prace będą prowadzone na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem Soły i Skawy oraz w dolnej części rzeki Soły. W sumie projekt będzie realizowany na obszarze dwóch województw, trzech powiatów i dziesięciu gmin. Całkowity koszt inwestycji to 44 mln zł.

Celem strategicznym projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód płynących. Pozwoli ona na ochronę i stabilne perspektywy zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków wchodzących w skład ekosystemu dolin rzek Soły i Skawy. Ponadto zostanie przywrócona spójność sieci obszarów Natura 2000 oraz odtworzone historyczne korytarze ekologiczne łączące Wisłę z rzekami Sołą i Skawą.

Realizacja projektu wpłynie również na wzmocnienie odporności środowiska oraz infrastruktury hydrotechnicznej ze względu na skutki zmian klimatu: klęski żywiołowe, głębokie i długotrwające niżówki oraz powodzie błyskawiczne. Projekt podejmuje działania w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach.

Więcej informacja na http://krakow.wody.gov.pl

źródło: krakow.wody.gov.pl
fot. 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne
Observator
2019-08-28
Na dolnym odcinku Wisły następuje odtwarzanie ciągłości ekologicznej wg pomysłów i programu RZGW w Krakowie i Polskich Wód, a na odcinku biegu Wisły z Warszawy w kierunku ujęcia wody do picia płyną całym strumieniem ścieki nieoczyszczone w wyniku wczorajszej awarii warszawskich kolektorów ściekowych. Setki tysięcy m3/godzinę ścieków awaryjnie wpływa bezpośrednio do rzeki Wisły, gdzie występuje niski stan wody. Grozi to katastrofą ekologiczną rzek w dużych rozmiarach i brakiem wody dla Płocka!!!
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ