Partner serwisu
30 lipca 2019

Wody Polskie uczestniczą w pracach nad nową Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego

Kategoria: Aktualności

W dniu 29 lipca, na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pani Małgorzata Wajda – Dyrektor RZGW w Rzeszowie, jako Doradca, wzięła udział w VIII posiedzeniu Podkarpackiego Forum Terytorialnego. Jednym z zadań PFT jest opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie polityki regionalnej przygotowywanych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Głównym tematem dzisiejszego spotkania była ekspercka dyskusja nad projektem założeń Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030.

Wody Polskie uczestniczą w pracach nad nową Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego

Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta nadzorujący prace na dokumentem przedstawił aktualną diagnozę województwa podkarpackiego w kontekście zasadniczych uwarunkowań jakimi są: dostępność komunikacyjna, struktura wiekowa, prognoza rozwoju obszarów wiejskich a także zmiany klimatyczne. W spotkaniu wzięli udział również m.in. Parlamentarzyści, Starostowie, Prezydenci miast, którzy w części dyskusyjnej odnieśli się do interesujących ich aspektów rozwoju województwa podkarpackiego.

Dyrektor RZGW w Rzeszowie w trakcie wystąpienia podkreśliła, jak ważna jest w nowej Strategii kontynuacja kwestii zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, oraz ograniczenia skutków suszy, z jednoczesnym zapewnieniem dla mieszkańców województwa niezbędnych zasobów wody zdatnej do picia.

Wody Polskie aktywnie uczestniczą w prowadzonych przez samorząd województwa podkarpackiego pracach nad ww dokumentem. W dniu 19 lipca 2019 r. zakończył się proces konsultacji społecznych projektu założeń do Strategii. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawił już swoje uwagi do przedłożonego dokumentu. Z uwagi na fakt, że „Strategia” będzie obowiązywała do 2030 roku, złożone przez RZGW wnioski dotyczyły w głównej mierze ujęcia w niej zapisów odnoszących się również do strategicznych dokumentów planistycznych opracowywanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem zapewnienia komplementarności przedmiotowego opracowania szczebla regionalnego z dokumentami krajowymi Wody Polskie zawnioskowały m.in. o wskazanie w „Strategii” potrzeby realizacji na terenie województwa podkarpackiego przedsięwzięć ujętych w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, oraz powstających aktualnie Planach Przeciwdziałania Skutkom Suszy i Programie Rozwoju Retencji. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, uwzględnienie takich zapisów w „Strategii” ułatwi w przyszłości Inwestorowi jakim są PGW Wody Polskie aplikowanie o środki unijne na realizację inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i ograniczanie skutków suszy.

źródło: http://rzeszow.wody.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ