Partner serwisu
11 lipca 2019

Posiedzenie Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Sądeckich Wodociągów

Kategoria: Aktualności

We wtorek (9 lipca 2019 r.) odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni z kraju. Kadra naukowa była pod wrażeniem osiągnięć przedsiębiorstwa w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Posiedzenie Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Sądeckich Wodociągów

– Jestem pod wrażeniem aktualnej aktywności Sądeckich Wodociągów. Macie także bardzo ambitne plany. Trzymam kciuki za realizację – powiedział prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
 

W ciągu roku – od ostatniego spotkania Rady Naukowej – spółka wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozpoczęła realizację projektu „Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” poprzez rozbudowę bazy aparaturowej dla potrzeb innowacyjnego wykrywania zagrożeń oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” (projekt realizowany w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Równocześnie przedsiębiorstwo planuje realizację następujących programów:

  • Wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę” (wniosek nr POIR.04.01.04-00-0041/18 z dnia 16.07.2018r. o dofinansowane),
  • „Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepła na obiektach Spółki „Sądeckie Wodociągi” poprzez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii” (wniosek nr RPMP.04.01.01-12-1086/17),
  • Wspólnie z Politechniką Krakowską „Alternatywne rozwiązania zagospodarowania wód opadowych” (etap opracowania agendy badawczej).

– Przeszliśmy długą i trudną drogę zanim udało nam się pozyskać dofinansowanie na wspólny projekt dotyczący monitoringu parametrów jakości wody w sieci on-line. Skorzystaliśmy z prawa wniesienia protestu. Nasze wspólne działania odwoławcze okazały się skuteczne – przekonuje prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.  – Mamy dofinansowanie i będziemy rozpoczynać realizację projektu wartego ponad osiem milionów złotych.
 

Po podsumowaniu rocznej działalności przedsiębiorstwa w obszarze badań i rozwoju członkowie Rady Naukowej określili kierunki działań Sądeckich Wodociągów na kolejny rok, w tym m.in. zorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Infrastruktura Krytyczna Miast. Po obradach odbyła się wizyta studyjna w stacji uzdatniania wody w Gaboniu.

Ze środowiska naukowego w spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, dr inż. Krzysztof Gaska z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz dr inż. Grzegorz Przydatek z Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Spółkę reprezentowali prezes zarządu Tadeusz Frączek, wiceprezes zarządu Sławomir Rajski oraz kierownik działu Badań i Rozwoju Kazimierz Kudlik i specjalista ds. badań i rozwoju Ewa Wysowska. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele poprzedniego zarządu Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek oraz dr inż. Józef Ciuła.

Rada Naukowa Spółki Sądeckie Wodociągi obraduje raz w roku. Pierwszy raz tego typu spotkanie odbyło się w lipcu 2018 r.

źródło: swns.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ