Partner serwisu
18 kwietnia 2019

Podpisanie umowy z Wykonawcą Zadania nr 1 pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu”

Kategoria: Aktualności

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej”. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno - ściekowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”.

Podpisanie umowy z Wykonawcą Zadania nr 1 pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu”

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 207 888 162,36 zł.

Wartość dofinansowania Projektu z Funduszu Spójności UE wynosi 103 659 191,69 zł.

Przedmiotowy Projekt bezpośrednio realizuje misję Spółki „Być niezawodnym dostawcą wody i odbiorcą ścieków stosującym nowoczesne, chroniące środowisko technologie” oraz jest odzwierciedleniem przyjętych strategii i zadań statutowych w zakresie jakości i ochrony środowiska. Celem Projektu jest umożliwienie korzystania mieszkańcom aglomeracji opolskiej z udoskonalonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Największe z 13 zadań inwestycyjnych stanowi kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków, która jest strategicznym obiektem dla miasta Opole i gmin ościennych. Od poprzedniej modernizacji minęło 17 lat. Obecnie funkcjonuje ona na granicznych parametrach technologicznych i aby zapewnić prawidłowe jej działanie decyzja o modernizacji była nieunikniona. Jest to kluczowe zadanie mające na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji opolskiej i zakłada:

· remont, rozbudowę i modernizację istniejących obiektów wraz z wymianą urządzeń,

· budowę nowych oraz likwidację wysłużonych obiektów,

· budowę nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania pracą oczyszczalni.

W trakcie realizacji Projektu w 2018 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy Zadania nr 1 pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu ( cz. A + cz. B)”. W wyniku przeprowadzonego postepowania udało się pozyskać Wykonawcę o doskonałych referencjach - WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo jest liderem w branży i zajmuje ugruntowaną pozycję na rynku. Specjalizuje się w budowie oczyszczalni ścieków komunalnych
i przemysłowych. Wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i stosuje zaawansowane technologicznie urządzenia. Chroni środowisko naturalne i dokłada wszelkich starań, aby jak najbardziej ograniczyć ingerencję w przyrodę.

W ostatnich latach Wykonawca realizował m.in. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pruszkowie, oczyszczalni ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce oraz oczyszczalni ścieków „Kujawy” w Krakowie. Specyfika opolskiej oczyszczalni znana jest Pracownikom WTE Wassertechnik, którzy w latach 1999 - 2002 brali udział przy jej m

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ