Partner serwisu
26 lutego 2019

System monitorowania sieci wodociągowej dla miasta Kościan

Kategoria: Aktualności

Wprowadzany przez Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. system monitoringu sieci wodociągowej zostanie wyposażony w monitoring przepływów i ciśnień w oparciu o stałe punkty pomiarowe. System obejmie swoim zasięgiem wszystkich obsługiwanych przez Spółkę odbiorców usług wodociągowych na obszarze miasta Kościan oraz przyległych wsi będących w granicach administracyjnych Gminy Kościan, miejscowości: Kiełczewo i Kurza Góra.

System monitorowania sieci wodociągowej dla miasta Kościan

Sieć miejska zostanie podzielona na 7 stref pomiarowych, a na granicach tych stref zostaną zlokalizowane punkty pomiarowe wyposażone w przepływomierze elektromagnetyczne i rejestratory danych z wbudowanym modemem GSM. Centralnym punktem systemu będzie stanowisko dyspozytorskie wyposażone w komputer z modemem do odbioru danych przychodzących z zainstalowanym programem do odbioru, archiwizacji, konfiguracji rejestratorów i pełnej analizy danych pomiarowych. Uzupełnieniem całego systemu monitoringu będzie montaż nakładek zainstalowanych bezpośrednio na wszystkich wodomierzach. Poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wodomierzy, tworzony jest zbiór danych szczegółowych, które będą automatycznie przesyłane codziennie na serwer Spółki. W systemie wykorzystana zostanie istniejąca siec telefonii GSM. Cały system zostanie wybudowany na urządzeniach zasilanych przez baterię. Nie będzie zatem wymagana budowa masztów, anten, czy np. doprowadzenie energii elektrycznej.

Wdrożenie systemu ma na celu zapewnienie oszczędności zasobów, poprzez oszczędność wody, monitorowanie przecieków, strat wody z sieci wodociągowej. Posiadając informację o ilości wypływu wody ze stacji uzdatniania, przepływu wody do poszczególnych stref pomiarowych oraz zebrane dane z wodomierzy w określonym czasie możliwa będzie szybka, szczegółowa analiza i lokalizacja strat wody. Dodatkowo, system monitoringu stref pomiarowych umożliwia alarmowanie o przekroczeniach zadanych progów alarmowych w poszczególnych punktach pomiarowych. Alarmy będą natychmiastowo wysyłane wraz z ostatnimi danymi na serwer.

Zamontowane nakładki na wodomierzach będą m.in. rejestrować dane co 1 godzinę, informować o przekroczonych przepływach - maksymalnych i minimalnych na wodomierzu. Nakładki nie będą wpływać na pracę i metrologię wodomierzy oraz nie będą zakłócać pracy urządzeń domowych znajdujących się w normalnym użytkowaniu klienta.

Przedmiotowe zadanie jest częścią realizowanego przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji.

źródło: koscian.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ