Partner serwisu
19 lutego 2019

Polityka compliance jako narzędzie zarządzania Spółką na przykładzie Wodociągów Miasta Krakowa

Kategoria: V Konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

To tytuł prezentacji, z którą 21 lutego 2019 r. podczas V Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN wystąpi Piotr Ziętara, Prezes Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie.

Polityka compliance jako narzędzie zarządzania Spółką na przykładzie Wodociągów Miasta Krakowa

Etyki to coraz bardziej oczywiste regulacje w zakresie budowania relacji z interesariuszami, wyznaczające standardy i określające priorytety dla wszystkich pracowników oraz współpracowników Spółek w ich codziennej pracy. Efektywne wdrożenie określonych w Kodeksie Etyki zasad wpływa na budowanie więzi zarówno z klientami, kontrahentami, jak również wewnątrz organizacji i pozwala na zachowanie przejrzystości działania, zapewnienie ciągłości i niezawodności świadczonych usług, budowanie wzajemnego zaufania, wybieranie do współpracy partnerów biznesowych, którzy prowadzą działalność zgodnie z zasadami uczciwej i swobodnej konkurencji, szanujący prawa pracownicze i socjalne swoich pracowników oraz środowisko naturalne oraz poszanowanie praw człowieka oraz dobra pracowników. etyki są naturalnym elementem systemu compliance, który stanowi instrumentem zarządzania, mający na celu zagwarantowanie zgodności podejmowanych przez organizację działań z prawem stanowionym, regulacjami wewnętrznymi, a także z normami etycznymi oraz redukowanie do minimum ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości. W dzisiejszej rzeczywistość prawnej coraz częściej słyszymy o możliwych konsekwencjach niedochowania należytej staranności przez przedsiębiorstwo oraz systemie compliance jako rozwiązaniu o charakterze prewencyjnym, które ma wspierać zarządzających i wspomagać działanie firmy. Doświadczenia z wdrażania elementów systemu compliance oraz jego wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej pozwalają na budowanie świadomości pracowników oraz formowanie dobrych praktyk w Wodociągach Miasta Krakowa.

fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ