Partner serwisu
23 stycznia 2019

O nowych uwarunkowaniach prawnych dla branży wod-kan i wyzwaniach związanych z prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach opowie dr Jędrzej Bujny

Kategoria: V Konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN

1 stycznia 2019 r. upłynął rok od wejścia w życie przepisów nowego Prawa wodnego. Należy przy tym zauważyć, że Prawo wodne doczekało się już kilku nowelizacji. Kluczowe znaczenie ma przy tym nowela z 20 lipca 2018 r., która wprowadziła nowe obowiązki związane z opłatami za usługi wodne, w tym m.in. obowiązek składania oświadczeń w sprawie poborów wody, zrzutów ścieków oraz ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

O nowych uwarunkowaniach prawnych dla branży wod-kan i wyzwaniach związanych z prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach opowie dr Jędrzej Bujny

Niezależnie od zmian w obszarze prawa wodnego na uwagę zasługują także zmiany w przepisach prawnych dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów. Mowa tutaj o zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 20 lipca o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), a także ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479). Co istotne, powyższe przepisy kształtują także sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które w ramach swojej działalności zajmują się zagospodarowaniem odpadów, a w szczególności komunalnych osadów ścieków (odpady o kodzie 19 08 05). Co istotne, ustawodawca nałożył na posiadaczy odpadów szereg obowiązków, w tym m.in. obowiązek złożenia do 5 września 2019 r. wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Niezłożenie w tym terminie wniosku o zmianę danego zezwolenia lub pozwolenia jest zagrożone sankcją w postaci wygaśnięcia przedmiotowej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, celem referatu jest z jednej strony przybliżenie najważniejszych obowiązków ciążących aktualnie przedsiębiorstwach wod-kan wobec dynamicznych zmian prawa, a z drugiej wskazanie dotychczasowych doświadczeń w najbardziej problematycznych obszarach.

Z referatem na ten temat dr Jędrzej Bujny, Radca Prawny z SMM Legal, opowie w czasie V Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wod-Kan, 21 lutego 2019 r. w Szczyrku.

Więcej informacji o konferencji TUTAJ.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ