Partner serwisu
18 września 2018

Zielonogórskie Wodociągi: Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi

Kategoria: Aktualności

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. przystępują do realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I”. Projekt będzie polegać na uporządkowaniu gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra. Jego wartość to ponad 64 mln PLN (brutto).

Zielonogórskie Wodociągi: Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi

Pierwszym krokiem do realizacji przedsięwzięcia jest złożenie wniosku w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jest to Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu. Typ Projektu 2.1.5. Systemy Gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. W dniu 31.08.2018 roku złożono wniosek w tym konkursie.

Przewidywany okres realizacji całego Projektu przypada na okres od kwietnia 2019 do grudnia 2023 roku.

Celem realizacji Projektu jest ochrona środowiska polegająca na zniwelowaniu niedoborów w zakresie: sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń technicznych oraz zasadniczych cieków i urządzeń melioracji wodnych, które stanowią system odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych, występujących na terenie Aglomeracji Zielona Góra.

Projekt obejmuje 12 Zadań na poszczególnych obszarach Miasta

 • Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze
 • Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej
 • Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego
 • Zadanie nr 4 – Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej
 • i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej
 • Zadanie nr 5 – Budowa kolektora deszczowego od ulicy Westerplatte do Ronda Anny Borchers
 • Zadanie nr 6 – Budowa kolektora deszczowego od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej
 • Zadanie nr 7 – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty i Podgórnej
 • Zadanie nr 8 – Renowacja kolektorów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zielona Góra
 • Zadanie nr 9 – Rozbudowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-rozsączającego na Osiedlu Czarkowo – Etap II
 • Zadanie nr 10 – Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik
 • Zadanie nr 11 – Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w zlewni kanału Gęśnik dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Giżyckiej.
 • Zadanie nr 12 – Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Foluszowej.

W tym zakres budowy sieci kanalizacji deszczowej wynosi 4,8 km a zakres renowacji sieci kanalizacji deszczowej to 7,8 km. Powstaną  2 podziemne zbiorniki retencyjne, 3 zbiorniki retencyjne powierzchniowe oraz 9 separatorów (urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe).

 • Koszt całkowity Projektu:  52 078 040 PLN netto
 • Kosz dofinasowania z UE : 85% – 44 266 334 PLN
 • Wkład własny stanowi  15% – 7 811 706 (pożyczka NFOŚiGW).

Beneficjentem i właścicielem infrastruktury powstałej w ramach projektu będą „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

źródło: zwik.zgora.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ