Partner serwisu
26 czerwca 2018

Walne Zgromadzenie IGWP z Medalem dla Janusza Dulika

Kategoria: Aktualności

18 czerwca w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  O ofercie Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW dla branży wod-kan opowiedziała dyrektor Ewa Kamieńska. Medal Zasłużony dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” otrzymał Janusz Dulik, który przez 30 lat zarządzał wodociągami w Piekarach Śląskich.

Walne Zgromadzenie IGWP z Medalem dla Janusza Dulika

Przed rozpoczęciem obrad o ofercie Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW dla branży wod-kan w krótkim wystąpieniu opowiedziała dyrektor Ewa Kamieńska.

Medal dla Janusza Duliga

Część oficjalna Walnego Zgromadzenia rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Medal Zasłużony dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” otrzymał Janusz Dulik, który przez 30 lat zarządzał wodociągami w Piekarach Śląskich.

Wybory i sprawozdania

Kolejnymi punktami obrad były wybór Sekretarza (Piotr Ziętara), Komisji Skrutacyjnej (Andrzej Wojtowicz, Alfred Szylko, Wiesław Pancer), Komisji Uchwał i Wniosków (Magdalena Pochwalska, Tadeusz Pilarski, Andrzej Malinowski) oraz Komisji Wyborczej (Krzysztof Dąbrowski, Ryszard Sobieralski, Andrzej Babczyński).

Następnie wysłuchano sprawozdań z działalności Rady Izby oraz Prezes Izby Doroty Jakuty, która przedstawiła również sprawozdanie finansowe za 2017 roku.  Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium zarówno Radzie Izby, jak i Pani Prezes.

Plany na przyszłość

Kolejnymi punktami w porządku obrad było przedstawienie przez Panią Prezes Planu działania oraz Planu finansowego Izby na 2018, które spotkały się z pełną akceptacją członków i zostały jednogłośnie zatwierdzone.

Nowy skład Komisji Rewizyjnej

W dalszej części posiedzenia wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeni docenili pracę komisji, udzielając jej absolutorium.

W związku z zakończeniem kadencji przeprowadzono wybory nowego składu Komisji.

Zgłoszono następujące kandydatury:  

Waldemar Bicz (Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.)
Maciej Ganowicz (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wolsztynie)
Stanisław Kowalewski (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inowrocław)
Romana Kozub ( Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.)
Józef Natonek (Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.)
Rafał Zalesiński (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Leszno)

W tajnym głosowaniu wyłoniono Komisję w takim samym składzie jak poprzedni.  

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ