Partner serwisu
28 maja 2018

W Krakowie skutecznie oczyszczają ścieki

Kategoria: Aktualności

Miejska sieć kanalizacyjna jest systemem „żywym”, podlegającym ciągłej rozbudowie, modernizacji i remontom. Dla prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej niezbędne jest właściwe korzystanie z niej, przez użytkowników. Przyczynia się to do zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii i ma wymierny wpływ na stan otaczającego nas środowiska.

Dbałość o środowisko naturalne to jeden z priorytetów wielokierunkowej działalności Wodociągów Miasta Krakowa. W 2016 roku zainicjowana została nowa kampania informacyjno-edukacyjna „To się w ścieku nie mieści!”, kierująca uwagę krakowian w stronę problematyki ściekowej. Celem kampanii jest poszerzenie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej, co z kolei ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo skutecznego odbioru i oczyszczania ścieków.

Pierwszym z działań podjętych w ramach kampanii jest uruchomienie ścieżki edukacyjnej na terenie największej w południowej Polsce oczyszczalni ścieków Płaszów. Oferta  skierowana jest do młodzieży w wieku 12 – 16 lat.  Podczas zajęć, oprócz zaznajomienia z procesem technologicznym, młodzież dowiaduje się, jaki wpływ na oczyszczanie ścieków i stan środowiska naturalnego ma działalność człowieka.   

Miejska sieć kanalizacyjna jest systemem „żywym”, podlegającym ciągłej rozbudowie, modernizacji i remontom. Szczególne znaczenie dla jej funkcjonowania ma utrzymanie prawidłowych warunków przepływu ścieków. Przy łącznej długości - 1869 km, około 700 km to kanały ogólnospławne, które oprócz ścieków bytowych, odprowadzają również wody opadowe. Prawidłowe funkcjonowanie przelewów burzowych w tych kanałach, zabezpiecza mieszkańców Krakowa przed podtopieniami.

Układ wysokościowy Krakowa pozwala na odprowadzanie ponad 90% ścieków w sposób grawitacyjny

Jednak z uwagi na ciągły rozwój aglomeracji, wraz z którym następuje rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zachodzi konieczność budowy przepompowni lub tłoczni ścieków. Na terenie Krakowa zlokalizowanych jest 80 takich obiektów. W większości są to układy pompowe obsługujące niewielkie, lokalne zlewnie. W systemie kanalizacyjnym miasta Krakowa funkcjonują również dwie pompownie sieciowe.  Pierwsza z nich wspomaga działanie syfonu pod rzeką Wilgą. Druga to pompownia obsługująca kolektor sanitarny Dolnej Terasy Wisły w rejonie ul. Żaglowej.

Wszystkie pompownie pracują przy wsparciu najnowocześniejszych systemów sterujących. Kluczowe parametry przekazywane są do centrum dyspozytorskiego Wodociągów Miasta Krakowa, funkcjonującego  w trybie ciągłym, co daje możliwość szybkiego reagowania w przypadku ewentualnych nieprawidłowości w pracy pompowni. Dla zapewnienia ciągłości działania pompowni, każdy z układów pompowych został zdublowany. Służby techniczne Wodociągów Miasta Krakowa są przygotowane również, na wypadek zaniku napięcia - mobilne agregaty prądotwórcze, mogą zasilić przepompownie do czasu przywrócenia zasilania. W skrajnych przypadkach istnieje możliwość zapewnienia ciągłości pracy pompowni przez zastosowanie mobilnych agregatów pompowych, będących na wyposażeniu służb technicznych, odpowiedzialnych za utrzymanie  pracy systemu kanalizacyjnego.

Gwarancją prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej  jest korzystanie z niej przez użytkowników w sposób własciwy i odpowiedzialny. Dlatego jednym z założeń kampanii „To się w ścieku nie mieści!” jest pokazanie mieszkańcom, wpływu ich codziennych czynności na funkcjonowanie całego złożonego systemu kanalizacji. Pamiętajmy, że korzystanie z urządzeń sanitarnych w sposób prawidłowy, przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii i będzie miało wymierny wpływ na stan otaczającego nas środowiska.

W galerii zamieszczono zdjęcia przedstawiające kanały zanieczyszczone na skutek niewłaściwego korzystania z urządzeń sanitarnych przez użytkowników.

źródło: wodociagi.krakow.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ