Partner serwisu
18 kwietnia 2018

Spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Kategoria: Aktualności

W dniach 16-17 kwietna 2018 roku w siedzibie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie odbyło się spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Celem spotkania było opracowanie kolejnego Raportu Benchmarkingu. Spotkanie wywołało wiele dyskusji na temat poszczególnych wskaźników, zmian ich wartości w czasie oraz zależności wpływających na ich kształtowanie się.

Spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

W badaniu ankietowym za rok 2016 wzięły udział 133 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wśród których 38 to podmioty duże obsługujące ponad 100 tys. odbiorców usług. Przedsiębiorstwa średnie obsługujące pomiędzy 20 a 100 tys. odbiorców są najliczniejszą grupą i w badaniu za 2016 rok wzięły udział 73 takie przedsiębiorstwa. Najmniej reprezentatywna jest grupa przedsiębiorstw małych, których w benchmarkingu za rok 2016 jest 22. W grupie przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu za 2016 r. najwięcej jest podmiotów działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (114). Stanowią one 85,71% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu ankietowym. Spółek akcyjnych było 14 (10,53%), a zakładów budżetowych 5 (3,76%).

Struktura badanych przedsiębiorstw odbiega od struktury, którą prezentuje Główny Urząd Statystyczny. Ujęte w raporcie przedsiębiorstwa w liczbie 133 zgodnie z danymi GUS-u stanowią ok. 7,08% wszystkich tego typu jednostek w Polsce. Przedsiębiorstwa te obsługują ok. 22,7% długości sieci wodociągowej i dostarczają prawie 70% wody dla gospodarstw domowych w Polsce oraz obsługując niemal 36% długości sieci kanalizacyjnej oczyszczają ponad 54% ścieków komunalnych w Polsce.

Ostateczna wersja Raportu za 2016 rok będzie wysyłana uczestnikom projektu pod koniec kwietnia.

źródło: igwp.org.p
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ