Partner serwisu
28 marca 2018

Miliony na dezodoryzację

Kategoria: Aktualności

Na działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości zapachowej, Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczyły w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2018-2022 prawie 5 milionów złotych.

Miliony na dezodoryzację

Spólka sukcesywnie podejmuje długofalowe działania, mające na celu ograniczenie oddziaływania oczyszczalni ścieków Płaszów na bezpośrednie otoczenie. Dotychczas zrealizowano między innymi:

- montaż układu zraszaczy zamgławiających preparatem neutralizującym substancje złowonne w rejonie kanału,
- doprowadzającego ścieki i wokół stacji zlewnej ścieków dowożonych,
- system dezodoryzacji w budynku stacji zlewczej dla ścieków dowożonych,
- system dozowania środków wiążących siarkowodór w punkcie zlewnym,
- hermetyzację zagęszczaczy grawitacyjnych osadu,
- hermetyzację obiektów Stacji Termicznej Utylizacji Osadów,
- zabudowę krat gęstych oraz krat rzadkich z ujęciem powietrza złowonnego,
- zakup przenośnych czujników wskazujących rozkład stężeń siarkowodoru w kanalizacji.

Dla oceny skali uciążliwości zapachowej i wypracowania dalszych rozwiązań stanowiących kontynuację dotychczas podjętych działań, po konsultacjach z przedstawicielami społeczności lokalnej, podjęto kolejne kroki:

- dobór metod pomiarowych dla substancji odorowych,
- pozyskiwanie danych pogodowych (wiatr, wilgotność),
- identyfikacja źródeł odorów w systemie gospodarki ściekowej,
- analiza przyczyn powstawania odorów w kanalizacji pod kątem jakości ścieków i ich dostawców,
- dobór optymalnych metod dezodoryzacji dla poszczególnych typów obiektów i specyfiki powstających odorów.

Przyczyny oddziaływania oczyszczalni ścieków Płaszów na okoliczne tereny zostaną przeanalizowane na podstawie badań zleconych przez Wodociągi Miasta Krakowa specjalistom z Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego. Badania ankietowe i sensoryczne pomogą określić czas, intensywność i miejsca występowania uciążliwości zapachowych. Analizie poddawane są także spostrzeżenia i uwagi mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu oczyszczalni. Badania zakończą się w kwietniu 2018 roku. Ich wyniki posłużą do ustalenia technologii oraz parametrów technicznych urządzeń do dezodoryzacji obiektów oczyszczalni ścieków Płaszów.

źródło: wodociagi.krakow.pl
Josef
2018-03-28
Witam, czy te metody są rzeczywiście skuteczne? Co z dopalaniem katalitycznym siarkowodoru? Zrobiono rachunek ekonomiczny w tym zakresie?
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ