Partner serwisu
19 grudnia 2017

Polacy za wodę w 2017 roku przeciętnie płacili 4,42

Kategoria: Aktualności

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” co roku przeprowadza ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Z danych wynika, że przeciętna cena wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe wynosiła w 2017 r. 4,42 zł/ za m3.

Polacy za wodę w 2017 roku przeciętnie płacili 4,42

Przeprowadzone badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca. Do Izby wpłynęło 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju. Różnica ta wynika z faktu, że istnieją przedsiębiorstwa obsługujące więcej niż jedną gminę i dla każdej z nich stosujące różne taryfy. W celu zwiększenia przejrzystości danych każdą taryfę traktowano jako osobną jednostkę. W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa działające w oparciu o Kodeks spółek handlowych, jak i zakłady budżetowe.

Wśród przedstawionych grup taryfowych wyszczególniono 4 dla cen wody i 3 dla cen ścieków.

Kształtowanie się cen średnich zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Źródło: IGPW

Podstawową daną, jaka wynika z niniejszego artykułu jest cena brutto za wodę i ścieki. Z powyższej tabeli wynika, że na dzień 1 lipca 2017 roku najwięcej za wodę płacą odbiorcy znajdujący się w grupie pozostali. Średnia cena dla nich wynosi 4,53 zł/m3. Z wyników omawianego badania można również wywnioskować, iż wartość przeciętna cen wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe wynosi 4,42 zł/m3. Dla wydzielonych grup taryfowych dla przemysłu ogółem oraz przemysłu farmaceutycznego i spożywczego ceny wynoszą odpowiednio: 4,37 zł/m3, oraz 4,49 zł/m3.

Z analizy zebranych danych dotyczących cen odbioru ścieków wynika, iż z usługi tej najtaniej korzystają dostawcy ścieków znajdujący się w grupie „pozostali”, ponieważ średnia cena za metr sześcienny odebranych ścieków wynosi 7,12 zł/m3. Aż o 1,02 zł więcej, bo przeciętnie 8,14 zł/m3 płacą odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe. Najwyższa cena ścieków charakteryzuje sektor przemysłowy. Dla tej grupy taryfowej przeciętna cena na dzień 1 lipca 2017 roku wyniosła 8,70 zł/m3. Należy pamiętać, że są to ceny znajdujące się w zatwierdzonych wnioskach taryfowych, nie uwzględniają one dopłat gminy, które są zatwierdzane osobną uchwałą Rady Gminy.

źródło: IGWP
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ