Partner serwisu

Know-how w wod-kan

Kategoria: Wywiady

Jak właściwie wykorzystać ponad 25-letnie doświadczenie? Przykładowo tworząc zintegrowane systemy informatyczne obejmujące ERP i GIS, które podnoszą kulturę gromadzenia informacji w organizacji wod-kan i wspomagają procesy decyzyjne. O tym, co wręcz niezbędne opowiada Tomasz Głuski – prezes firmy Logica Poland Sp. z o.o. wchodzącej w skład ponadnarodowej korporacji Logica.

 Know-how w wod-kan

Co było największym minusem funkcjonujących dawniej w branży wod-kan rozwiązań informatycznych?
     Systemy, które wcześniej funkcjonowały na rynku, to tzw. wyizolowane systemy informatyczne – pochodzące od wielu dostawców, obejmujące różne obszary przedsiębiorstwa. Odseparowane bazy danych uniemożliwiały w prosty sposób pozyskiwanie danych przekrojowych tak istotnych dla procesu wspomagania podejmowania decyzji. Dotyczyło to zarówno samych systemów ERP, jak i innych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie modułów.
    Największym minusem tego typu rozwiązań był bardzo utrudniony dostęp do informacji odzwierciedlającej pełny obraz przedsiębiorstwa w danym momencie. Osoby decyzyjne musiały więc podejmować kluczowe decyzje niejednokrotnie w oparciu o ograniczone dane.

Jakie są dziś oczekiwania przedstawicieli branży wod--kan w stosunku do systemów IT?
    Oczekują przede wszystkim integracji systemów, wsparcia merytorycznego i technicznego podczas jego eksploatacji. Klienci stawiają coraz większe wymagania i dobrze definiują swoje potrzeby. Istotny staje się już nie tylko aspekt związany z samym produktem, tj. oprogramowaniem, ale również z metodologią i jakością wdrożenia, co bardzo cieszy naszą firmę.
    Zawsze będę powtarzał, że system informatyczny jest tylko i wyłącznie narzędziem, które może być użyte dobrze lub źle. Aby zapobiec tej mniej optymistycznej wersji, należy prawidłowo określić cel i konsekwentnie realizować projekt. Tu zdecydowanie pomaga doświadczenie zespołu wdrożeniowego, ale również świadomość klienta. W tym celu nasza firma rozpoczyna projekty, począwszy od szkolenia z zakresu zarządzania projektami, a kończąc na dogłębnej analizie potrzeb przygotowywanej wspólnie z klientem.

Dlaczego należy wdrażać takie rozwiązania?
     Istnieją dwa główne powody. Z jednej strony potrzeba rozwoju przedsiębiorstwa, z drugiej – wymogi rynku. Coraz większa społeczna presja na cenę usług świadczonych przez sektor wodociągowy wymaga ciągłej kontroli kosztów w tych przedsiębiorstwach. Wbrew stereotypom rynek wodociągowy nie jest monopolistyczny.


Istnieje jakaś zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a stosowaniem nowoczesnych rozwiązań IT?
    Nie ma reguły. Oczywiście w przypadku dużych firm, gdzie struktura organizacyjna jest bardziej złożona, systemy informatyczne są bardziej pomocne. Natomiast coraz częściej zauważamy zainteresowanie produktem przez przedsiębiorstwa mniejsze. Wynika z tego, że one również potrzebują na bieżąco dostępu do informacji. Wiąże się to na pewno z wysoką świadomością potrzeb zarządczych, jak również chęcią posiadania danych on-line, a co za tym idzie podejmowania świadomych decyzji, które będą służyły rozwojowi spółki.

System ewidencji sieci wodociągowej dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu.

Czy takie rozwiązania, w zależności od wielkości przedsiębiorstw, bardzo różnią się od siebie?
    Na pewno duże przedsiębiorstwa mają większe potrzeby i to jest związane ze skalą ich działalności. Wydaje mi się, że w dużych przedsiębiorstwach zdecydowanie większy nacisk kładziony jest na sprawozdawczość zarządczą, formę prezentowania wyników i ich automatyzację w oparciu o narzędzia IT. Nie występuje jednak diametralna różnica w oczekiwaniach dużych i średnich spółek.

Jakie systemy IT są najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa wod-kan?
    Są to przede wszystkim systemy ERP oraz techniczne typu GIS – przeznaczone do zarządzania siecią wod-kan w oparciu o mapę cyfrową SCADA, obejmującą opomiarowanie i automatykę (np. na ujęciach wody w przepompowniach etc.) czy tak zaawansowane technologicznie, jak modelowanie hydrauliczne sieci. W ostatnich latach to bardzo dynamicznie rozwijający się trend. Dla przedsiębiorstw wod-kan głównym aktywem majątku jest infrastruktura, która jest zlokalizowana w gruncie na terenie aglomeracji. Wiedza o niej jest gromadzona przez poszczególnych pracowników, którzy w pewnym momencie kończą okres współpracy z firmą i odchodzą wraz z posiadaną wiedzą i bez których, prawdę mówiąc, bardzo ciężko jest
zarządzać infrastrukturą. Dlatego systemy techniczne cieszą się coraz większą popularnością. Stają się wręcz wymogiem.

Wywiad został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 3-4/2011

Rozmawiała Angelika Gajewska

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ