Partner serwisu
28 lipca 2017

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów

Kategoria: Aktualności

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień przekazał trzy umowy na dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Uniejów. Dwa wnioski dotyczą budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji już istniejącej.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów

Dwa wnioski, które na podstawie przekazanych w poniedziałek umów uzyskają wsparcie finansowe Zarządu Województwa, dotyczą budowy nowych linii sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji już istniejących. Środki na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” / poddziałania „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Pierwszy zakwalifikowany do wsparcia środkami unijnymi wniosek złożyła gmina Uniejów. Zakres przewidzianych prac, mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, obejmuje: budowę sieci kanalizacji na odcinku Zieleń – Spycimierz, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki – Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej. Kwota dofinansowania tego złożonego projektu wyniesie 1 997 831,00 zł.

Drugi wniosek o pomoc w zrealizowaniu inwestycji „wod-kan” został złożony przez PGK „Termy Uniejów”, dlatego na poniedziałkowym podpisaniu umów był także obecny prezes spółki. Marcin Pamfil odebrał z rąk Marszałka Województwa dokument gwarantujący dofinansowanie projektu kwotą 1 993 780,00 zł. W ramach zadania oczyszczalnia ścieków w Spycimierzu zostanie zmodernizowana i powiększona, a obecna sieć wodociągowa na terenie sołectw: Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów, Człopy i Wielenin Kolonia przebudowana, a także rozbudowana w miejscach, do których dotychczas w wyżej wymienionych miejscowościach nie docierała.

Źródło i Fot.: uniejow.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ