Partner serwisu

Poczekali i dostali

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków

Ponad 5 lat Piotrków Trybunalski oczekiwał na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej. Udało się. Miasto uzyskało środki na sfinansowanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

 Poczekali i dostali

    Projekt Piotrkowa Trybunalskiego należy do najważniejszych w Polsce z punktu widzenia wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Dzięki temu projektowi poprawi się w znaczący  sposób jakość życia mieszkańców miasta. Projekt przewiduje realizację 5 kontraktów na roboty budowlane.


Modernizacja oczyszczalni ścieków
    Obecnie wszystkie istniejące obiekty i urządzenia są sprawne, lecz pomimo wykorzystania ich maksymalnych możliwości technologicznych nie jest możliwe uzyskiwanie efektów oczyszczania ścieków zgodnych z wymaganiami prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej. Modernizacja oczyszczalni uwzględnia konieczność stabilnego uzyskiwania odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń i uzyskiwania w odpływie odpowiednich wartości parametrów.
    Piotrkowska oczyszczalnia ścieków obsługuje około 67 tys. osób. Każdego dnia wpływa do niej blisko 16 tys. m3 ścieków. W wyniku przeprowadzonej modernizacji docelowa przepustowość zakładu planowana jest na 19 000 m3/d. Kontrakt jest najdłuższym i najbardziej kosztownym elementem projektu. Planuje się go ukończyć do połowy 2014 r. Natomiast procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych planowane są na III kwartał 2011 r.

Sala filtrów SUW „Szczekanica”

 Renowacja rurociągu tranzytowego
    Równolegle z pracami projektowymi oczyszczalni ścieków trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rurociągu tranzytowego. Nasza oczyszczalnia ścieków jest jedną z nielicznych w Polsce, z której oczyszczone ścieki tłoczone są przez 12,9 km.

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej
    Obecnie ukończono około 2 km sieci kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej aglomeracja miejska będzie skanalizowana w 98%.
    Wszystkie zaplanowane odcinki sieci wodociągowej – 7 km zostały już wykonane. Zostały osiągnięte główne założenia – poprzez zwiększenie ciśnienia wody na końcówkach sieci oraz spięcie istniejących przewodów – zapewnienia ciągłości zasilania znacznej części miasta w przypadku wystąpienia awarii na sieci oraz wyrównania ciśnienia wody w sieci.

 Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
      

    Kontrakt ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego poprzez likwidację nieszczelności sieci.
    Zmodernizowano odcinek 150 m sieci ogólnospławnej (metodą bezwykopową) – odcinek wzdłuż kolejki wąskotorowej.
    W lutym 2011 r. podpisano umowę na wykonanie projektu i wykonanie robót budowlanych dla pozostałych odcinków (ok. 15,5 km). Po przeprowadzeniu czyszczenia i monitoringu kanałów wykonawca większość robót planuje wykonać metodą bezwykopową. Czas na ukończenie kontraktu mija 30.09.2012 r.

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”
    Miasto jest tuż przed wyłonieniem projektanta i wykonawcy robót budowlanych (Żółty FIDIC) dla modernizacji SUW „Szczekanica”. Obecnie trwają prace nad weryfikacją złożonych ofert. W ramach tego kontraktu zostaną wykonane m.in.: remont 4 zbiorników wody czystej, generalny remont budynku głównego SUW, modernizacja i rozbudowa stacji filtrów.

 

 

 

Autor: Aneta Dybała, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Artykuł został opublikowany w magazynie "Ochrona Środowiska" nr 2/2011

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ