Partner serwisu
18 kwietnia 2017

Jedna oczyszczalnia, dwie bioelektrociepłownie

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach jest kreatorem rozwiązań w zakresie produkcji biogazu oraz efektywnego wykorzystania zielonej energii. W efekcie, już za kilka miesięcy, biogaz z oczyszczalni będzie zasilał dwie bioelektrociepłownie w Tychach: w oczyszczalni ścieków oraz w budowanym przez spółkę Wodnym Parku Tychy.

Jedna oczyszczalnia, dwie bioelektrociepłownie

Zaczynając od zera
Jeszcze 15 lat temu tyska oczyszczalnia ścieków była uważana za jedną najgorszych oczyszczalni na Śląsku. Znaczne zanieczyszczenie środowiska i niekorzystny wpływ na mieszkańców przyczyniły się do licznych protestów lokalnej społeczności, wizyt mieszkańców, dziennikarzy, przedstawicieli PIP, sanepidu, WIOŚ oraz nałożenia programu naprawczego i kar pieniężnych. Sytuacja wymusiła konieczność szybkiego i skutecznego działania na wielu płaszczyznach oraz przeorganizowania i przebudowy oczyszczalni we wszystkich jej aspektach, tj. techniczno-technologicznym, funkcjonalnym, ale i strukturalnym.

W konsekwencji RCGW opracowało strategię związaną z modernizacją oczyszczalni, która została oparta o koncepcję efektywności energetycznej. Wykonany samodzielnie przez spółkę audyt zdiagnozował najbardziej energochłonne miejsca w procesie technologicznym. Zidentyfikowane zostały przyczyny zaistniałych problemów oraz szczegółowo przeanalizowane możliwe rozwiązania.

Projektowanie i modernizację oczyszczalni przeprowadzono w latach 2002-2009. Modernizacja usprawniła proces oczyszczania ścieków i gospodarkę osadowo-biogazową oraz zaowocowała znacznym zmniejszeniem oddziaływania oczyszczalni na środowisko przyrodnicze i mieszkańców. Usprawniono m.in. najbardziej energochłonny proces napowietrzania ścieków. Wykorzystano innowacyjne dmuchawy z technologią sprawdzoną w samolotach odrzutowych Boeinga, dające 30% oszczędność zużywanej energii, oraz w pełni zautomatyzowane dostarczanie do reaktorów minimalnej, zoptymalizowanej ilości powietrza, zależnej od składu dopływających ścieków.

Od tego czasu priorytetem dla spółki stały się działania związane z produkcją prądu i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz ze wzrostem efektywności energetycznej oczyszczalni. Obecnie efektywność energetyczna stanowi jedno z podstawowych kryteriów, którym RCGW kieruje się podczas zakupu urządzeń dla tyskiej oczyszczalni ścieków. Optymalizacja pod kątem energetycznym zaowocowała zmniejszeniem ogólnej mocy zainstalowanych urządzeń i zużycia energii elektrycznej o 25% przy 2-krotnym wzroście liczby zamontowanych urządzeń.

Obecnie energochłonność procesu oczyszczania ścieków wynosi zaledwie 0,33 kWh/m3 ścieków oczyszczonych. Według Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) średnia wartość w grupie przedsiębiorstw dużych w Polsce wynosi 0,68 kWh/m3, a z raportu European Benchmarking Co-operation wynika, że średnia energochłonność w Europie to aż ok. 0,8 kWh/m3 oczyszczonych ścieków [1].

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ