Partner serwisu
31 marca 2017

175 mln zł dofinansowania dla Katowic na modernizację oczyszczalni ścieków

Kategoria: Aktualności

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Katowicach będzie kosztowało 345 mln zł, z czego wsparcie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 175 mln zł.

175 mln zł dofinansowania dla Katowic na modernizację oczyszczalni ścieków

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”, który realizowany będzie na terenie Aglomeracji Katowice i Sosnowiec, polegać ma na modernizacji dwóch oczyszczalni ścieków: Panewniki (tutaj odbędzie się m.in. modernizacja osadników wtórnych, pomieszczeń socjalno-administracyjnych, budynku stacji trafo, komory rozdzielczej, stacji odwadniania osadu, pompowni ścieków i piaskownika) oraz Podlesie (w tym miejscu wykonane zostaną m.in.: modernizacja komory rozdzielczej, montaż oświetlenia, renowacja lagun, odbudowa drenażu, modernizacja studni depresyjnej, stacji transformatorowej, budowa kraty wstępnej oraz zbiornika buforowego). Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone jeszcze takie prace, jak: budowa kanalizacji sanitarnej – 6,02 km; modernizacja kanalizacji sanitarnej – 45,88 km; zakup pojazdów specjalistycznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków Podlesie.

Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez: liczbę nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu w ilości 209 RLM; liczbę dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) – 209 RLM; ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 1,03 tys. Mg/rok.

Umowa o dofinansowanie katowickiego projektu ze środków europejskich w ramach POIiŚ 2014-20120, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Prezes Zarządu Kazimierz Kujda i Główny Księgowy Janusz Topolski. Spółkę z o.o. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna reprezentowali: Władysław Spyrka – Prezes Zarządu i Andrzej Cebula – Członek Zarządu.

Źródło: NFOŚiGW
Fot.: 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ