Partner serwisu
05 października 2016

Suchedniów: Przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej

Kategoria: Aktualności

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie została podpisana preumowa pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Suchedniów na realizację projektu dotyczącą przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej.

Suchedniów: Przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej

Środki zostały przyznane w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa (inwestycje z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie procesu unieszkodliwienia, sterylizacji, granulacji i wykorzystania osadów uwodnionych z oczyszczalni ścieków z zastosowaniem metody stabilizacji osadów  przy pomocy tlenków wapnia CaO. Przy wykorzystanie tej metody powstające osady będą terminicznie przetwarzane i zestalane do postaci granulatu, który może być wykorzystywany jako nawóz upraw rolniczych i leśnych, kruszywo do budowy dróg, sorbent tlenków SOx, NOx, a także do produkcji cementu, czy materiałów budowlanych Inwestycja ta przyczyni się do efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych, obniżenia ich uciążliwego zapachu oraz redukcji masy osadów z 1500 Mg odpadu do 600 Mg.

Do chwili uzyskania certyfikatu na wykorzystywanie granulatu jako nawozu, będzie można otrzymać go nieodpłatnie.

Koszt całkowity wynosi 7 388 776,01 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 4 517 829,54 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Jeszcze w IV kwartale 2016 r. zostanie rozpisany przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego przedmiotowego zadania.

Fot.: www.suchedniow.pl  /Jacenty Kita/

Źródło: www.suchedniow.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ