Partner serwisu
28 lipca 2016

Nowy regulator skontroluje ceny wody dla mieszkańców

Kategoria: Aktualności

Powstanie regulator, który będzie kontrolował ceny wody dla odbiorców indywidualnych. – Chodzi o to, by cena ta była racjonalna i uzależniona od faktycznego kosztu za usługi wodne – mówi wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Nowy regulator skontroluje ceny wody dla mieszkańców

Ustawa Prawo wodne, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., wprowadza opłatę dla przedsiębiorców korzystających z wody. Obowiązek ten wynika z unijnych przepisów, tj. Ramowej dyrektywy wodnej.

Czy wzrosną ceny wody dla mieszkańców? – Koszty mogą wzrosnąć, ale nie będzie to znacząca podwyżka. Szacujemy, że cena wzrośnie od 5 groszy w małych miejscowościach, do 50 groszy w dużych miastach za metr3 wody.  Miesięcznie cena dla gospodarstwa domowego nie powinna wzrosnąć o więcej niż złotówkę – odpowiada wiceminister Mariusz Gajda.

Ceny wody dla mieszkańców ma regulować specjalny regulator na wzór Urzędu Regulacji Energetyki. – Jego rola będzie polegała na kontroli cen wody, by firmy wodociągowe sztucznie ich nie zawyżały – mówi wiceminister Gajda. Obecnie ceny wody są regulowane uchwałami rad gmin. Nowy regulator będzie nadzorował, by ceny te, w skali kraju, były zharmonizowane.

Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo wodne Minister Środowiska przejmie od Ministra Infrastruktury i Budownictwa nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Regulator ds. kontroli cen wody dla mieszkańców powstanie w ramach prac nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w nowym Prawie wodnym.

***

Nowe prawo wodne, które powstaje w Ministerstwie Środowiska, wprowadza opłaty za pobór wody do celów przemysłowych. Obowiązek ten nakładają na Polskę przepisy unijne, tj. Ramowa dyrektywa wodna. Środki pozyskane z opłat zostaną przeznaczone na działania związane m.in. z poprawą stanu wód oraz na inwestycje przeciwpowodziowe.

 

Źródło: mos.gov.pl

Źródło fot.: freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ