Partner serwisu
02 marca 2016

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Kategoria: Oczyszczalnie ścieków

Gmina Lubsko zakończyła realizację Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko

Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko.

Projekt dzielił się na dziesięć kontraktów, z czego w pierwszej fazie zostało wyłonionych pięć pierwszych na roboty budowlane polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, rozbudowie i przebudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubsku oraz renowacji istniejących kanałów ściekowych w mieście Lubsko.

Projekt został rozszerzony 29.08.2014 r. o trzy kontrakty na roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, oraz (w ramach dokończenia kontraktu K1) budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Górzyn.

W ramach pozostałych dwóch Kontraktów, realizowany był nadzór Inżyniera Kontraktu nad całością projektu – Kontakt 6 oraz Pomoc Techniczna we wdrażaniu, zarządzaniu, realizacji
i rozliczaniu projektu, a także doradztwo prawne i promocja projektu – Kontrakt nr 7.

Projekt obejmował:

1. Budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej – 35,15 km

2. Budowę kolektorów tłocznych – 14,19 km

3. Budowę kanalizacji ogólnospławnej – 0,68 km

4. Budowę kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami – 1,13 km

5. Budowę przepompowni ścieków – 16 szt.

6. Budowę Lokalnych Punktów Tłocznych – 10 szt.

7. Rozbudowę i przebudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku – Modernizacja Punktu zlewnego ścieków dowożonych – Wyposażenie Budynku oczyszczania mechanicznego w prasopłuczkę do skratek oraz płuczkę piasku – Rozbudowę węzła przeróbki osadu ściekowego – montaż urządzenia do chemicznej stabilizacji osadu wapnem (technologia ORTWED) budowa wiat magazynowych na osad wysuszony w procesie ORTWED Nie przewiduje się zmiany przepustowości hydraulicznej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku.

8. Renowację sieci kanalizacyjnej w mieście Lubsko – 8,32 km.

Źródło i fot.: www.kanalizacja.lubsko.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ